PHTX: Danh sách các môn học khóa IX (xuất từ hệ thống lúc 9g45p ngày 27/11/2023)