PHTX: Lịch thi & Danh sách thi giữa kỳ 5 khóa VII & giữa kỳ 2 khóa VIII (cập nhật 15h 10-11-2023)