Thông báo thời gian thi của khoa Phật học từ xa & Lịch thi các khóa ở miền Nam