Lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ (2012 - 2014) - 08-03-2012

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

750 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: 8478779 – Fax: (84.8)8443416

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2012

LỊCH THI TUYỂN SINH THẠC SĨ PHẬT HỌC

(2012 – 2014)

Sáng

  7h00 – 7h30 : Lễ Khai mạc

  8h00 – 11h00 : Phật học

Chiều

  13h30 – 15h30 : Triết học

  16h00 – 17h30 : Ngoại ngữ

Đề nghị:

-          Tất cả thí sinh tập trung trước 6h45.

-         Nhớ đem theo “phiếu báo dự thi”.

                                                                                                                                            Thông báo,                      

                                                                                                                PHÓ VIỆN TRƯỞNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH

                 (Đã ký tên và đóng dấu)

              HT. THÍCH ĐẠT ĐẠO