Thông báo nghỉ lễ Phật đản, tổ chức khóa huân tu 10 ngày và khóa an cư kiết hạ PL.2567 - DL.2023