ThS. Nguyễn Huy Khải

ThS. NGUYỄN HUY KHẢI


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

Họ tên                   : NGUYỄN HUY KHẢI

Pháp danh             : Đức Nghĩa

Ngày sinh             : 12/09/1982

Ngoại ngữ             : Tiếng Anh - Mức độ sử dụng: Nâng cao

Học vị cao nhất    : Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2014

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc     : B5-1203 CC The Park Residence, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học            : Tiếng Anh
 2. Trường đào tạo     : ĐH Hùng Vương Tp.HCM
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Nước đào tạo       : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp    : 2004

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           : Thạc sĩ Giáo dục TESOL
 2. Trường đào tạo    : ĐH Southern Queensland
 3. Hệ đào tạo           :
 4. Tên luận văn       :
 5. Nước đào tạo       : Úc
 6. Năm tốt nghiệp    : 2014

2.3. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

Tiền tiến sĩ

Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến sĩ – ĐH Quốc gia Tp.HCM

2016

2

Chứng chỉ

Nghiệp vụ Sư phạm cho Giảng viên Đại học, Cao đẳng

ĐH Sư phạm Hà Nội

2014

3

Chứng chỉ

Chuyên viên Kinh tế

ĐH Quốc gia Tp.HCM

2006

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2014 – Nay

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

Giảng viên cơ hữu

2019 – Nay

Học viện Phật giáo Việt Nam (Tp.HCM)

Giảng viên thỉnh giảng

2015 – Nay

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Giảng viên thỉnh giảng

2015 – 2019

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM

Giảng viên thỉnh giảng

2014 – 2015

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Giảng viên thỉnh giảng

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Biên phiên dịch

Đại học

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

2

Nghiên cứu Khoa học

Đại học

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

3

Ngữ âm học và Âm vị học

Đại học

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

4

Hình vị học

Đại học

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

5

Cú pháp học

Đại học

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

6

Ngữ nghĩa học

Đại học

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM

7

Phân tích diễn ngôn

Đại học

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

8

Văn hóa Anh – Mỹ

Đại học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu

Năm hoàn thành

Cấp đề tài (NN, Bộ, ngành, trường)

Vai trò tham gia

1

Translation in the Foreign Language Classroom: Learners’ Attitudes

2017

Trường

Tác giả chính

2

Hồ sơ Điện tử nhằm Phát triển Kỹ năng tiếng Anh

2018

Trường

Tác giả chính

3

A CALL Evaluation Report:

Randall’s ESL Cyber Listening Lab (http://www.esl-lab.com)

2019

Trường

Tác giả chính

4

The Use of Kahoot in English Reading Course

2020

Trường

Tác giả chính

VI. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

1. Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2017), Novel Titles: Problems and Suggestions of Translation from English into Vietnamese, Khóa luận tốt nghiệp, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM (đã tốt nghiệp)

2. Nguyễn Hoàng Duy (2019), Positive Effects of Storytelling Activities in Enhancing Speaking Fluency and Class Engagement of English Young Learners in ILA English Center, Khóa luận tốt nghiệp, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM (đã tốt nghiệp)

3. Trần Thảo My (2019), Positive Effects of Games Application in Teaching Pronunciation in VUS Center, Khóa luận tốt nghiệp, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM (đã tốt nghiệp)

Khoa: 
Khoa Anh văn Phật pháp