ThS. Trần Thị Trúc Duyên

ThS. TRẦN THỊ TRÚC DUYÊN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : TRẦN THỊ TRÚC DUYÊN
 2. Pháp danh : CHƠN THÀNH HẠNH
 3. Ngày sinh : 05/01/1980
 4. Ngoại ngữ : Tiếng Anh - Mức độ sử dụng: Lưu loát
 5. Học vị cao nhất : Thạc sỹ
 6. Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : 114, Lô U, Chung cư Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, Tp.HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy – Ngôn ngữ Anh
 2. Trường đào tạo : Đại học Ngoại ngữ-Tin học Tp.HCM
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2004

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Phương pháp giảng dạy – Ngôn ngữ Anh (TESOL)
 2. Trường đào tạo : Đại học Victoria
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn: : “How useful are role-play activities to create extended oral interaction between Intermediate Vietnamese students who are non-English majors?”
 5. Nước đào tạo : Úc
 6. Năm tốt nghiệp : 2012

2.5. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm

Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng

Đại học Sư phạm Hà Nội

2014

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2004 - 2009

Trường Đào Tạo Việt-Mỹ

Giáo viên

2009 - 2012

Cao đẳng Việt Mỹ

Giảng viên

2013 - 2016

Đại học Nguyễn Tất Thành

Giảng viên

2017

Đại học Quốc tế Sài Gòn

Giảng viên

2018- hiện nay

Đại học Nguyễn Tất Thành

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Phương pháp giảng dạy Ngôn ngữ Anh

2018 – hiện nay

Học viện Phật Giáo Việt Nam – CS. Tp.HCM

Giảng viên

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Các môn kỹ năng (Nghe, Nói Đọc, Viết

Đại học

3 TC cho mỗi môn

2004 – hiện nay

ĐH. Nguyễn Tất Thành, Tp.HCM

2

Các môn về ngôn ngữ (Ngữ âm, Hình vị, Cú pháp, Hình thái học và Ngữ Nghĩa học)

Đại học

2 TC cho mỗi môn

2014 – hiện nay

ĐH. Nguyễn Tất Thành, Tp.HCM

Học viện Phật Giáo Việt Nam

3

Các môn chuyên ngành về Phương pháp giảng dạy ( Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Thiết kế chương trình, Kỹ năng quản lý lớp học, Thực hành phương pháp giảng dạy)

Đại học

3 TC cho mỗi môn

2014 – hiện nay

ĐH. Nguyễn Tất Thành, Tp.HCM

ĐH. Quốc tế Sài Gòn

4

Phương pháp viết luận văn (How to write a research paper)

Đại học

3 TC cho mỗi môn

2014 – hiện nay

ĐH. Nguyễn Tất Thành, Tp.HCM

Học viện Phật giáo Việt Nam

Khoa: 
Khoa Anh văn Phật pháp