Kinh Trung Bộ 1

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

BÀI ĐÃ GIẢNG (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung bộ

2. Kinh Sợ hãi, khiếp đảm

3. Đại kinh sư tử hống

4. Đại kinh sư tử hống (tt)

5. Kinh Song tầm

6. Kinh Thánh cầu

7. Kinh Vacchagotta về tam minh="yiv7261370736yui_3_16_0_ym19_1_1508334568977_64577">

8. Chủ đề: Cuộc đời Đức Phật

9. Tất cả lậu hoặc (HK1-ĐTTX4)

BÀI GIẢNG TẠI LỚP (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quan (buổi học ngày 21-9-2019)

2. Kinh Tất cả lậu hoặc

3. Tiểu kinh Rừng sừng bò

4. Bài tập 1 và 2, ôn tập

5. Kinh Upali

6. Ôn tập

7. Tiểu kinh nghiệp phân biệt

BÀI HỌC (*.doc, *.pdf)

0. Giới thiệu chương trình học kỳ 1

2. Chương trình học sáng thứ Bảy 12/10/2019

3. Tóm tắt Kinh Tất cả lậu hoặc

4. Cuộc đời Đức Phật trong Kinh Trung Bộ

5. Tóm tắt Kinh Sợ hãi và khiếp đảm

6. Tóm tắt Đại kinh Sư tử hống

7. Tóm tắt Kinh Thánh cầu

8. Tóm tắt Kinh Vương tử Bồ-đề

9. Sự hòa hợp & tôn trọng lẫn nhau của các Thánh đệ tử thời Phật

10. Tóm tắt Kinh Hạnh con chó

11. Tóm tắt Kinh Upali

12. Bài tập 2 và câu hỏi ôn tập thi cuối kỳ

13. Tóm tắt Kinh Tiểu nghiệp phân biệt

14. Ôn tập trắc nghiệm (tham khảo)

BÀI TẬP VỀ NHÀ (30/10/2019)

So sánh 2 bài kinh sau: Tiểu kinh Rừng sừng bò (31) và Kinh Tùy phiền não (128).

Lưu ý: Viết tay (trên giấy gì cũng được). Không giới hạn số trang.

Thời gian nộp bài:

1)     Miền Nam: Chủ Nhật, 10/11/2019.

2)     Miền Bắc: Từ thứ Hai đến thứ Tư (11-13/11/2019) gởi vào Học viện (kiểm soát ngày giờ qua đường bưu điện).  Địa chỉ: Văn phòng Học viện (750 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM).

ĐỀ TIỂU LUẬN GIỮA KỲ 1

(Đề này áp dụng cho học viên thi giữa kỳ 1 đối với các học viên học tín chỉ trả nợ của khóa IV và V. Các học viên cập nhật theo quy định của Học viện để làm đúng theo yêu cầu).

TRÌNH BÀY CÁCH ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐOẠN TRỪ LẬU HOẶC TRONG HOÀN CẢNH CỤ THỂ CỦA CÁC HỌC VIÊN

*. Đọc thêm LỜI GIỚI THIỆU VÀ LỜI TỰA KINH TRƯỜNG BỘ (tải file đính kèm)

1. Lời giới thiệu Kinh Trường Bộ (HT. Thích Trí Quang), 1965

2. Lời tựa Kinh Trường Bộ - tập 1 (HT. Thích Minh Châu), 1965

3. Lời tựa Kinh Trường Bộ - tập 2 (HT. Thích Minh Châu), 1967

4. Lời tựa Kinh Trường Bộ - tập 3 (HT. Thích Minh Châu), 1972

5. Lời tựa Kinh Trường Bộ - tập 4 (HT. Thích Minh Châu), 1972

6. Lời giới thiệu Kinh Trường Bộ - tập 3 (HT. Thích Minh Châu), 1972

7. Lời giới thiệu Kinh Trường Bộ, tập 4 (HT. Thích Minh Châu), 1972

*. Đọc thêm LỜI GIỚI THIỆU VÀ LỜI TỰA KINH TRUNG BỘ (tải file đính kèm)

1. Lời giới thiệu Kinh Trung Bộ, tập I (HT. Thích Minh Châu), 1973

2. Lời giới thiệu Kinh Trung Bộ, tập II (HT. Thích Minh Châu), 1974

3. Lời giới thiệu Kinh Trung Bộ, tập III (HT. Thích Minh Châu), 1974

4. Lời giới thiệu Kinh Trung Bộ, tập I (HT. Thích Minh Châu), 1986

5. Lời giới thiệu Kinh Trung Bộ, tập II (HT. Thích Minh Châu), 1986

6. Lời tựa Kinh Trung Bộ, tập III (HT. Thích Minh Châu), 1986

*. Đọc thêm các phần liên hệ KINH TRUNG BỘ (tải file đính kèm)

1. Lời thưa và lời giới thiệu TÓM TẮT KINH TRUNG BỘ, HT. THÍCH MINH CHÂU, 2011

2. Tổng luận Kinh Trung Bộ, tập 1 (HT. Thích Chơn Thiện) đăng trên Nguyệt san Báo Giác Ngộ, 2001.

3. Lời giới thiệu và Lời đầu sách TOÁT YẾU KINH TRUNG BỘ - NS. TRÍ HẢI, 2002.