Tiếng Việt thực hành

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

BÀI GIẢNG NĂM 2021

Bài học KHÓA XVI ngày 07-10-2021 (A)

Bài học KHÓA XVI ngày 07-10-2021 (B)

BUỔI THỨ 1A - TỪ XA K.VII - NGÀY 09-10-2021 (LINK)

BUỔI THỨ 1B - TỪ XA K.VII - NGÀY 09-10-2021 (LINK)

BUỔI THỨ 2A - TX7 - NGÀY 16-10-2021 (LINK)

BUỔI THỨ 2B - TX7 - NGÀY 16-10-2021 (LINK)

BUỔI 3A, NGÀY 24-10-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 3B, NGÀY 24-10-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 4A, NGÀY 14-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 4B, NGÀY 14-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 5A, NGÀY 21-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 5B, NGÀY 21-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 6A, NGÀY 28-11-2021

BUỔI 6B, NGÀY 28-11-2021

BUỔI 7, NGÀY 04-12-2021

BUỔI 8A, NGÀY 05-122021 (SÁNG)

BUỔI 8B, NGÀY 05-12-2021 (SÁNG)

<

BUỔI 9A, NGÀY 05-12-2021 (CHIỀU)

BUỔI 9B, NGÀY 05-12-2021 (CHIỀU)

BUỔI ÔN TẬP TỐI 15-12-2021

CẬP NHẬT TƯ LIỆU HỌC TẬP & THAM KHẢO NĂM 2021

Phần 1 - chính tả

Phần 2 - từ

Sách Tiếng Việt thực hành (PGS.TS. Lã Thị Bắc Lý)

FILE ÂM THANH CÁC KHÓA TRƯỚC (*.mp3)

1. Giới thiệu cấu trúc đề cương và đề thi

2. Chính tả, lỗi

3. Chính tả, lỗi (tt)

4. Rèn luyện từ

5. Bài tập về từ

6. Bài tập về từ (tt)

7. Ôn tập, Câu

8. Câu (tt)

9. Sửa lỗi câu (bài tập)

10. Sửa lỗi câu (tt)

11. Văn bản

12. Văn bản (tt)

13. Đoạn, văn bản

14. Văn bản, ôn tập cuối kỳ

THAM KHẢO TƯ LIỆU

VĂN BẢN (pdf):

CHƯƠNG 1 (cập nhật ngày 22-9-2019)

CHƯƠNG 2 (cập nhật ngày 05-10-2019)

CHƯƠNG 3 (cập nhật ngày 17-10-2019)

1. Giáo trình Tiếng Việt thực hành (1)

2. Giáo trình Tiếng Việt thực hành (2)

3. Giáo trình Tiếng Việt thực hành (3)

4. Giáo trình tham khảo - chính tả

5. Giáo trình tham khảo - từ

6. Giáo trình tham khảo - câu

7. Giáo trình tham khảo - văn bản

8. Giáo trình tham khảo - đoạn, văn bản