Kinh Trung bộ 3

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (giảng tại lớp)

1. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung bộ

2. Tiểu kinh Phương Quảng

3. Tiểu kinh Phương Quảng (tt)

4. Kinh Kandaraka

5. Chủ đề 3: Lộ trình tu tập thiền định, thiền quán

6. Chủ đề 3: Lộ trình tu tập thiền định, thiền quán (tt)

7. Kinh niệm xứ (bổ sung)

*. Hướng dẫn tiểu luận

Bài giảng ngày 23-9-2018: Kinh Niệm xứ (P1)

Bài giảng ngày 23-9-2018: Kinh Niệm xứ (P2)

Bài giảng ngày 23-9-2018: Kinh Niệm xứ (P3)

Bài giảng ngày 30-9-2018: Kinh Niệm xứ (P4)

Bài giảng ngày 7-10-2018: Nhập tức xuất tức niệm

Kinh An trú tầm

Kinh Thân hành niệm

Kinh Thân hành niệm (tt)

Kinh Nhất dạ hiền giả

Ôn tập, kinh Giáo giới Nandaka

Kinh Nói cho dân Nagaravinda và Kinh Căn tu tập (video)

Kinh Nói cho dân Nagaravinda và Kinh Căn tu tập (mp3)

Ôn tập cuối học kỳ

Ôn tập tu tập lộ trình thiền tập

*. Thông báo và hướng dẫn cả lớp làm tiểu luận môn kinh Trung bộ

GIÁO TRÌNH THAM KHẢO

1. Giới thiệu tổng quan

2. Tóm tắt Tiểu kinh Phương Quảng (44)

3. Tóm tắt kinh Kandaraka (51)

4. Lộ trình tu tập thiền chỉ, thiền quán trong kinh Trung bộ

5. Tóm tắt kinh Nhập tức xuất tức niệm

6. Tóm tắt kinh An trú tầm

7. Tóm tắt kinh Kandaraka

8. Tóm tắt kinh Căn tu tập

9. Tóm tắt kinh Nói cho dân Nagaravinda

10. Tham khảo phần trắc nghiệm cuối HK3

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Kinh Trung bộ

Giảng viên phụ trách: ĐĐ.TS. Giác Hoàng
Ngày ra đề: 23-9-2018

So sánh Kinh Niệm xứ (số 10) trong Trung Bộ kinh và Kinh Niệm xứ (số 98) trong Trung A-hàm.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỌC KỲ 3 – K. V (2018) 

TK. Giác Hoàng 
 
Thưa quý học viên, 
Như đã thông báo, học kỳ này chúng ta sẽ học một số kinh có nội dung liên hệ đến Thiền chỉ và Thiền quán.  
 
Một số kinh đã được giảng, học viên tự học: 
 
Tiểu kinh Phương quảng (44) = 2 tiết
Kinh Kandaraka (51) = 2 tiết
Kinh Nói cho dân chúng Nagavarinda (150)  = 2 tiết
Kinh Căn tu tập (152) = 2 tiết 
Bài tổng quan thiền chỉ và thiền quán = 4 tiết. 
Tổng: 12 tiết (tự học) 
 
Một số kinh bắt buộc phải học cuối kỳ 
Kinh Niệm xứ (10)  = 8 tiết 
Kinh Nhập tức xuất tức niệm (118) = 4 tiết
Kinh An trú tầm (20) = 2 tiết 
Kinh Thân hành niệm (119) = 3 tiết 
Kinh Giáo giới Nandaka (146) = 2 tiết
Kinh Ganaka Moggalana (107) = 2 tiết
Kinh Nhất dạ hiền giả (131) = 2 tiết 
3 kinh có nội dung tương tự như Nhất dạ hiền giả (132-134) = 2 tiết
Giải đề trắc nghiệm, định hướng thi: 4 tiết. 
Như vậy: 29 tiết.