Lịch sử tông phái Phật giáo VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

* LƯU Ý:

- Chương trình nửa học kỳ đầu sẽ học: Phật giáo Nam tông và Khất sĩ.

- Chương trình nửa học kỳ cuối sẽ học: Phật giáo Bắc tông.

- Tất cả học viên bắt buộc thi tại lớp giữa kỳ và cuối kỳ.

1. Giới thiệu tổng quan - phần 1

2. Giới thiệu tổng quan - phần 2

A. Phần Phật giáo Nam tông (TT. Giác Trí phụ trách)

Các file mp3 do Thượng tọa cung cấp:

1. Bài 1

2. Bài 2

3. Bài 2 (tt)

Bổ sung bài giảng ngày 12-01-2019 (1)

Bổ sung bài giảng ngày 12-01-2019 (2)

B. Phần Phật giáo Khất sĩ (ĐĐ. Giác Hoàng phụ trách)

1. Giới thiệu khái quát 

2. Bối cảnh ra đời của Hệ phái Khất sĩ và Lược sử Tổ sư Minh Đăng Quang

3. Hệ thống tổ chức và truyền thừa của Hệ phái Khất sĩ

4. Nét đặc trưng của Hệ phái Khất sĩ

Bổ sung bài giảng ngày 22-12-2018 (a)

Bổ sung bài giảng ngày 22-12-2018 (b)

C. Phần Phật giáo Bắc tông (SC. Tuệ Châu phụ trách)

1. Bước đầu hình thành các tông phái Phật giáo VN (giai đoạn du nhập)

2. Những quan điểm về tư tưởng Phật giáo buổi đầu thành lập

3. Những quan điểm về tư tưởng Phật giáo buổi đầu (tt)

4. Giới thiệu các thiền phái VN

5. Giới thiệu các thiền phái VN (tt)

6. Thiền phái Trúc Lâm

7. Giá trị của thiền

8. Giá trị của thiền (tt)

9. Ôn tập ngày 13-4-2019 (1)

10. Ôn tập ngày 13-4-2019 (2)

BÀI GIẢNG THAM KHẢO

(Môn: Các tông phái PGVN - Phần Phật giáo Bắc tông)

Ngoài tài liệu tham khảo đã giới thiệu trong bài giảng, học viên tham khảo thêm các bài giảng sau đây:

1.     https://phatphapungdung.com/phat-giao-thien-tong-viet-nam-thich-thanh-tu-67977.html Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam – HT Thích Thanh Từ

2.     https://www.youtube.com/watch?v=yy5VumD0AbE Thiền tông Việt Nam khác thiền các nước như thế nào – HT Thích Thanh Từ

3.     https://www.youtube.com/watch?v=yXsYwkE0qF0 Tịnh tông nhập môn – HT Tịnh Không

4.     https://giacngo.vn/lichsu/2009/12/31/7BD642/ Lược sử 13 vị tổ Tịnh tông – Tâm Nguyên

5.     https://www.youtube.com/watch?v=UkaY3LfgtV0 TT Thích Trí Siêu: Đại Cương Mật Tông Tây Tạng (3 phần)

6.     https://thuvienhoasen.org/a11686/bai-5-gioi-thieu-ve-mat-tong-kim-cuong-thua Giới thiệu về Mật Tông (Kim Cương Thừa) – Thích Viên Giác

Giảng viên bộ môn

ĐỀ TIỂU LUẬN
MÔN: LỊCH SỬ TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO VN (PHẦN PG BẮC TÔNG)
GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH: SC.TS. TN. TUỆ CHÂU
NGÀY RA ĐỀ: 31-3-2019

Học viên làm tiểu luận môn Lịch sử tông phái PGVN - phần Phật giáo Bắc tông (dành cho những vị muốn đăng ký làm tiểu luận thay cho thi tại lớp cuối học kỳ), chọn 1 trong 2 câu sau đây:

1. Thiền tông VN - khởi nguyên và phát triển.

2. Tịnh độ tông và Mật tông trong dòng chảy lịch sử của PGVN.

Ngày nộp bài: 4/5/2019.

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đề cương môn học

2. Tổng quan môn học

3. Lược sử Tổ sư Minh Đăng Quang

4. Bối cảnh ra đời Hệ phái Khất sĩ

5. Hệ thống tổ chức và truyền thừa

6. Các điểm đặc trưng của giáo pháp Khất sĩ

*** ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN HỆ PHÁI KHẤT SĨ