Danh sách được chuyển tín chỉ các môn học tương đương khoa Đào tạo từ xa Khoá VI (đợt 2)