Danh sách học viên khoa Đào tạo từ xa được chuyển tín chỉ môn học tương đương (đợt 1)