Danh sách học viên khóa VI - ĐTTX được chuyển tín chỉ môn học tương đương (đợt 3)