Tư tưởng Kinh Trường bộ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

CHƯƠNG TRÌNH

Bài thâu hoạch tại nhà giữa kỳ

GVHD: NS.TS.TN .Phụng Liên
Ngày ra đề: 04/3/2022

Sinh viên hãy chọn và trả lời 2 trong 3 câu hỏi dưới đây:

Câu 1. Quan điểm của Bà-la-môn và của Đức Phật về vấn đề nguồn gốc giai cấp, thọ sanh và huyết thống theo Kinh Khởi Thế Nhân Bổn

Câu 2. Tiến trình đến và đi của 1 hữu tình theo Kinh Đại Duyên.

Câu 3. Nguyên nhân xuất hiện giai cấp trong xã hội. Chứng minh trong Tăng đoàn đức Thế Tôn không có giai cấp như được trình bày trong Kinh Khởi Thế Nhân Bổn.

ĐỀ CƯƠNG & DÀN BÀI CÁC BÀI GIẢNG TỔNG HỢP

CÁC BÀI GIẢNG BẮT BUỘC HỌC VIÊN TỰ HỌC

1. Kinh Phạm võng

2. Kinh Phạm võng (tt1)

3. Kinh Phạm võng (tt2)

4. Kinh Kutadanta

5. Kinh Kutadanta (tt)

6. Kinh Ambattha 

7. Kinh Sonadanda

8. Kinh Potthapada

9. Kinh Thanh tịnh

10. Kinh Ca-thi-la-việt

11. Kinh Ca-thi-la-việt (tt)

12. Kinh Đại duyên

13. Kinh Đại Điển Tôn (a)

14. Kinh Đại Điển Tôn (b)

BẤM VÀO ĐÂY XEM TẤT CẢ BÀI GIẢNG ONLINE

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ