Lịch thi & danh sách thi CK3 - ĐTTX VII & CK7 - ĐTTX VI lớp Miền Nam (cập nhật 8h00 20-12-2022)

Các loại File khác: 
AttachmentSize
PDF icon avpp_3_-_gd._c1.pdf462.73 KB
PDF icon avpp_3_-_gd._c2.pdf460.59 KB
PDF icon dc._thien_-_gd._a.pdf472.86 KB
PDF icon dc._thien_-_gd._c1.pdf461.91 KB
PDF icon dc._thien_-_gd._c2.pdf457.71 KB
PDF icon dc._thien_-_gd._d.pdf461.03 KB
PDF icon dc._thien_-_gd._e.pdf473.79 KB
PDF icon di_bo_-_c1.pdf463.05 KB
PDF icon di_bo_-_a.pdf471.65 KB
PDF icon di_bo_-_c2.pdf457.52 KB
PDF icon di_bo_-_d.pdf460.44 KB
PDF icon di_bo_-_e.pdf467.9 KB
PDF icon han_co_3_-_gd._c1.pdf463.11 KB
PDF icon han_co_3_-_gd._c2.pdf458.95 KB
PDF icon han_co_3_-_gd._d.pdf461.07 KB
PDF icon han_co_3_-_gd._e.pdf466.79 KB
PDF icon han_tang_-_a.pdf471.32 KB
PDF icon han_tang_-_c1.pdf463.46 KB
PDF icon han_tang_-_c2.pdf459.5 KB
PDF icon han_tang_-_d.pdf460.62 KB
PDF icon han_tang_-_e.pdf466.86 KB
PDF icon kinh_tieu_bo_-_gd._a.pdf475.02 KB
PDF icon kinh_tieu_bo_-_gd._d.pdf462.61 KB
PDF icon kinh_tieu_bo_-_gd._e.pdf472.13 KB
PDF icon logic_-_a.pdf471.52 KB
PDF icon logic_-_c1.pdf462.53 KB
PDF icon logic_-_c2.pdf457.5 KB
PDF icon logic_-_d.pdf460.21 KB
PDF icon logic_-_e.pdf466.52 KB
PDF icon pali_3_-_gd._a.pdf680.61 KB
PDF icon thang_phap_-_a.pdf471.61 KB
PDF icon thang_phap_-_c1.pdf462.32 KB
PDF icon thang_phap_-_c2.pdf458.78 KB
PDF icon thang_phap_-_d.pdf460.23 KB
PDF icon thang_phap_-_e.pdf467.75 KB
PDF icon thanh_duy_thuc_-_a.pdf472.58 KB
PDF icon thanh_duy_thuc_-_c1.pdf464.43 KB
PDF icon thanh_duy_thuc_-_c2.pdf460.49 KB
PDF icon thanh_duy_thuc_-_d.pdf462.14 KB
PDF icon thanh_duy_thuc_-_e.pdf468.07 KB
PDF icon tin_nguong_-_gd._a.pdf474.52 KB
PDF icon tin_nguong_-_gd._c1.pdf462.74 KB
PDF icon tin_nguong_-_gd._c2.pdf459.61 KB
PDF icon tin_nguong_-_gd._d.pdf461.88 KB
PDF icon tin_nguong_-_gd._e.pdf471.84 KB
PDF icon triet_an_do_-_gd._a.pdf472.74 KB
PDF icon triet_an_do_-_gd._c1.pdf461.5 KB
PDF icon triet_an_do_-_gd._c2.pdf458.85 KB
PDF icon triet_an_do_-_gd._d.pdf461.56 KB
PDF icon triet_an_do_-_gd._e.pdf472.45 KB
PDF icon truong_a-ham_-_gd._a.pdf471.51 KB
PDF icon truong_a-ham_-_gd._c1.pdf462.18 KB
PDF icon truong_a-ham_-_gd._c2.pdf453.89 KB
PDF icon truong_a-ham_-_gd._d.pdf459.04 KB
PDF icon truong_a-ham_-_gd._e.pdf469.9 KB