Phật giáo & trị liệu

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

ĐỀ THU HOẠCH GIỮA HỌC KỲ

MÔN: PHẬT GIÁO VÀ TRỊ LIỆU

GV phụ trách: NS.TS.TN. Hương Nhũ & TS. Lương Thị Thu Hường

Dựa vào kiến thức đã học, Quý Tăng, Ni sinh và Học viên hãy chỉ ra sự tương đồng và khác biệt giữa tâm lý trị liệu phương Tây và tâm lý trị liệu Phật giáo, minh họa bằng một kỹ thuật trị liệu tâm lý cụ thể.

Lưu ý: Bài làm từ 5-10 trang và nộp bài theo thông báo của văn phòng.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ