Cập nhật 11g30p ngày18.8.2023 LỊCH & DANH SÁCH thi bổ sung tín chỉ tốt nghiệp năm 2023 (đợt cuối ngày 19-20/8/2023)