Luận Đại thừa khởi tín

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

TIỂU LUẬN GIỮA KỲ 6 – KHÓA VII
MÔN: LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN
GV: TT.TS. Thích Đồng Trí
Ngày ra đề: 03/3/2024

ĐỀ:

Trong quá trình học hỏi, tư duy, suy nghiệm, nghiên cứu, áp dụng vào cuộc sống, học viên hãy tự chọn và trình bày, viết thành Tiểu luận một đề tài về Đại thừa khởi tín luận mà bản thân học viên tâm đắc nhất.

* Lưu ý:

- Tiểu luận đúng theo quy định của Học viện.

- Tiểu luận môn này chỉ nộp file PDF trên cổng sinh viên, không nộp bản in A4 (thời gian nộp văn phòng sẽ thông báo sau)

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ