Tư tưởng văn học Bát-nhã

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BÀI THU HOẠCH GIỮA KỲ
Môn: Tư tưởng văn học Bát-nhã
Giảng viên phụ trách: ĐĐ.TS. Thích Nguyên Tuấn
Ngày ra đề: 08/3/2024

Đề bài thu hoạch:

“Mối liên hệ giữa Tánh khôngĐạo đức trong Văn học Bát-nhã”.

* Ghi chú:

- Bài thu hoạch dành cho học viên đăng ký thi cuối kỳ tại Hà Nội. Các học viên còn lại thi giữa kỳ tại lớp (theo thông báo của văn phòng).

- Bài làm từ 6-8 trang A4.

- Thời gian và cách thức nộp bài theo thông báo của văn phòng.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ