Cơ sở 1

Thông tin liên hệ

750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: (028) 38 478 779 (HC) – (028) 39 990 654 (ĐT)