Cơ sở 2

Thông tin liên hệ

Cơ sở 2: A13/14 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 36 206 085 (HC) – (028) 36 209 360 (ĐT)