Thông báo lịch thi & Danh sách thi CK7 - K.XV, CK5 - K.XVI, CK2 - K.XVII (Cập nhật 11-05-2023)

Các loại File khác: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon an_sinh_xh_cac_van_de_xh.pdf388 KB
PDF icon anh_van_phat_phap_5_a.pdf360.22 KB
PDF icon anh_van_phat_phap_5_b.pdf384.83 KB
PDF icon anh_van_phat_phap_5_c.pdf388.41 KB
PDF icon anh_van_phat_phap_5_d.pdf373.3 KB
PDF icon avpp_2a.pdf357.07 KB
PDF icon avpp_2b.pdf388.49 KB
PDF icon bilingual_translation.pdf438.45 KB
PDF icon bo_vi_tri.pdf342.2 KB
PDF icon bo-tat_dia_tri_kinh_luat_ni.pdf343.36 KB
PDF icon buddhist_english_reading_2.pdf328.72 KB
PDF icon buddhist_english_reading_4.pdf392.21 KB
PDF icon cao_tang_trung_quoc.pdf399.18 KB
PDF icon chu_nom_1.pdf414.92 KB
PDF icon co_ngu_pali_2a.pdf389.13 KB
PDF icon co_ngu_pali_2b.pdf354.47 KB
PDF icon co_ngu_pali_5.pdf547.26 KB
PDF icon co_ngu_sanskrit_2.pdf258.79 KB
PDF icon co_ngu_sanskrit_5.pdf261.86 KB
PDF icon co_ngu_tay_tang_2.pdf292.39 KB
PDF icon cong_tac_xa_hoi_ca_nhan.pdf362.65 KB
PDF icon dai_cuong_giao_duc_hoc.pdf346.59 KB
PDF icon dai_cuong_tam_ly_hoc.pdf423.99 KB
PDF icon dai_cuong_xa_hoi_hoc.pdf436.36 KB
PDF icon dhammapada.pdf447.67 KB
PDF icon doc_viet_1.pdf285.13 KB
PDF icon english_semantics.pdf434.71 KB
PDF icon giai_tham_mat_kinh.pdf291.89 KB
PDF icon giao_hoc_phap.pdf325.73 KB
PDF icon giao_tiep_su_pham_p._102_a.pdf435.4 KB
PDF icon giao_tiep_su_pham_p._203_a.pdf555.73 KB
PDF icon gioi_va_phat_trien.pdf382.19 KB
PDF icon grammar_and_exercises.pdf328.43 KB
PDF icon guide_to_patterns_and_usage_in_english.pdf380.79 KB
PDF icon han_co_2_k._trung.pdf281.2 KB
PDF icon han_co_2a.pdf375.18 KB
PDF icon han_co_2b.pdf313.88 KB
PDF icon han_co_5_k._phien_dich.pdf279.5 KB
PDF icon han_co_5_k._trung.pdf318.41 KB
PDF icon han_co_5a.pdf391.38 KB
PDF icon han_co_5b.pdf428.4 KB
PDF icon han_co_5d.pdf397.84 KB
PDF icon introduction_to_theravada_buddhism_dai_cuong_phat_giao_nguyen_thuy.pdf380.41 KB
PDF icon khao_co_hoc_phat_giao_viet_nam.pdf420.93 KB
PDF icon kinh_bo-tat_dia_tri.pdf292.44 KB
PDF icon kinh_kim_cang.pdf272.87 KB
PDF icon kinh_mi-tien_van_dap.pdf363.67 KB
PDF icon kinh_tuong_ung.pdf329.09 KB
PDF icon ky_nang_tong_hop_tieng_hoa.pdf327.72 KB
PDF icon le_nghi_phat_giao_trung_quoc.pdf401.07 KB
PDF icon lich_su_bao_chi_phat_giao_viet_nam.pdf359.33 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_k._anh_trung_17.pdf362.03 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_p_101.b_-_thd.pdf368.01 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_p_102.a_-_thd.pdf453.75 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_p_103.a_-_thd.pdf452.54 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_p_203.a_-_thd.pdf561.37 KB
PDF icon lich_su_viet_nam_k._anh_trung_17.pdf364.9 KB
PDF icon lich_su_viet_nam_p._102b.pdf541.72 KB
PDF icon lich_su_viet_nam_p.101_b.pdf434.48 KB
PDF icon luan_cau_xa_k.hp_15_p.102_a_thd.pdf409.18 KB
PDF icon luan_cau_xa_k.hp_15_p.203_a_thd.pdf421.03 KB
PDF icon luan_cau_xa_k.hp_16_p.101_b_thd.pdf412.36 KB
PDF icon luan_cau-xa_k._triet.pdf467.18 KB
PDF icon luan_thang_phap_tap_yeu_k._pali.pdf333.04 KB
PDF icon luan_thang_phap_tap_yeu_k._triet.pdf464.14 KB
PDF icon luan_thanh_duy_thuc.pdf400 KB
PDF icon luan_thanh_tinh_dao_k._pali.pdf363.31 KB
PDF icon luan_thanh_tinh_dao_k.triet_.pdf387.6 KB
PDF icon luan_trung_quan.pdf366.68 KB
PDF icon luat_hinh_su.pdf340.22 KB
PDF icon luat_tu_phan.pdf260.81 KB
PDF icon ly_thuyet_-_thuc_hanh_dich_han_ngu.pdf326.72 KB
PDF icon my_thuat_va_kien_truc_phat_giao_viet_nam.pdf406.23 KB
PDF icon nghe_noi_1.pdf284.52 KB
PDF icon nghe_noi_5.pdf325.62 KB
PDF icon nghe_thuat_va_kien_truc_phat_giao_bac_truyen.pdf325.21 KB
PDF icon ngu_phap_han_co_2.pdf289.2 KB
PDF icon nhan_thuc_luan_phat_giao.pdf387.61 KB
PDF icon nhap_mon_cong_tac_xa_hoi.pdf377.76 KB
PDF icon nhap_mon_khoa_hoc_giao_tiep.pdf384.65 KB
PDF icon pali_grammar_2.pdf332.84 KB
PDF icon pali_grammar_5_co_ngu_pali_5.pdf402.12 KB
PDF icon phan_ngu_nang_cao_1.pdf273.16 KB
PDF icon phap_an_cu_luat_ni.pdf294.52 KB
PDF icon phat_giao_dong_nam_a_k._lspp.pdf330.13 KB
PDF icon phat_giao_dong_nam_a_k._pali.pdf345.64 KB
PDF icon phat_giao_mien_dien.pdf336.96 KB
PDF icon phat_giao_my_chau_va_uc_chau.pdf337.53 KB
PDF icon phat_giao_nhat_ban.pdf336.72 KB
PDF icon phat_giao_viet_nam_sau_1945.pdf350.05 KB
PDF icon phat_giao_viet_nam.pdf337.44 KB
PDF icon phong_trao_chan_hung_phat_giao_viet_nam.pdf360 KB
PDF icon phuong_phap_bien_ho_trong_cong_tac_xa_hoi.pdf359.36 KB
PDF icon phuong_phap_nghien_cuu_lich_su.pdf324.16 KB
PDF icon so_sanh_gioi_ty-kheo-ni_luat_ni.pdf290.8 KB
PDF icon so_sanh_kinh_trung_bo_va_kinh_trung_a-ham.pdf333.92 KB
PDF icon suc_khoe_tam_than.pdf359.43 KB
PDF icon sutra_of_42_sections.pdf383.23 KB
PDF icon tam_ly_hoc_giao_duc_p._203.a.pdf411.33 KB
PDF icon tam_ly_hoc_giao_duc_p._101_b.pdf409.7 KB
PDF icon tam_ly_hoc_giao_duc_p._102_b.pdf420.56 KB
PDF icon tham_van_co_ban.pdf361.98 KB
PDF icon the_questions_of_king_milinda.pdf445.61 KB
PDF icon thien_chi_quan.pdf333.8 KB
PDF icon thien_kien_luat_ty-ba-sa.pdf342.92 KB
PDF icon tong_quan_van_hoc_sanskrit.pdf261.3 KB
PDF icon triet_hoc_chinh_tri_-_xa_hoi_phat_giao_p._102_a_-_thd.pdf454.75 KB
PDF icon triet_hoc_chinh_tri_-_xa_hoi_phat_giao_p._103_a_-_thd.pdf454.81 KB
PDF icon triet_hoc_chinh_tri_-_xa_hoi_phat_giao_p._201_b_-_thd.pdf364.03 KB
PDF icon trung_van_phat_phap_5_a.pdf388.36 KB
PDF icon trung_van_phat_phap_5_b.pdf384.35 KB
PDF icon trung_van_phat_phap_5_d.pdf345.07 KB
PDF icon tu_tuong_kinh_truong_bo_k._triet.pdf403.35 KB
PDF icon tu_tuong_kinh_truong_bo_p.103_a.pdf411.53 KB
PDF icon tu_tuong_kinh_truong_bo_p.203_a.pdf422.01 KB
PDF icon tue_trung_thuong_si_ngu_luc.pdf424.79 KB
PDF icon tvpp_2_k._trung.pdf277.72 KB
PDF icon tvpp_2a.pdf386.17 KB
PDF icon tvpp_2b.pdf321.73 KB
PDF icon tvpp_5_k._trung.pdf318.57 KB
PDF icon ung_dung_viet_van.pdf326.11 KB
PDF icon van_bia_va_khao_co_phat_giao.pdf331 KB
PDF icon van_hoa_phat_giao_trung_quoc.pdf327.14 KB
PDF icon van_hoa_phat_giao_viet_nam.pdf440.89 KB
PDF icon van_hoc_chu_giai_pali.pdf376.58 KB
PDF icon van_hoc_han_tang_p._102.a.pdf404.91 KB
PDF icon van_hoc_han_tang_p._203.a.pdf417.04 KB
PDF icon van_hoc_pali.pdf351.81 KB
PDF icon van_hoc_phat_giao_viet_nam_thoi_ly_-_tran.pdf416.11 KB
PDF icon van_hoc_phat_giao_viet_nam_truoc_the_ky_x.pdf365.99 KB
PDF icon xa-loi-phat_a-ty-dam_luan.pdf289.81 KB
PDF icon bo-tat_dia_tri_kinh_luat_tang.pdf341.91 KB
PDF icon han_co_2_k._luat.pdf301.66 KB
PDF icon han_co_5_k._luat.pdf273.58 KB
PDF icon hien_chuong_va_noi_quy.pdf394.46 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_k._luat.pdf313.93 KB
PDF icon phap_an_cu_luat_tang.pdf300.27 KB
PDF icon so_sanh_gioi_ty-kheo.pdf306.03 KB
PDF icon so_sanh_gioi_ty-kheo-ni_luat_tang.pdf282.01 KB
PDF icon thien_kien_luat_ty-ba-sa_luat_tang.pdf394.29 KB
PDF icon tvpp_2_k._luat.pdf305.89 KB
PDF icon tvpp_5_k._luat.pdf277.75 KB
PDF icon english_speaking_skills_1.pdf335.58 KB
PDF icon introduction_to_theravada_buddhism.pdf380.58 KB
PDF icon public_speaking.pdf377.5 KB