TT.TS. Thích Phước Lượng

TT.TS. THÍCH PHƯỚC LƯỢNG


I. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Lê Hữu Hùng

Pháp danh: Thích Phước Lượng

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1970

Hộ khẩu thường trú: Chùa Tuệ Quang, 1/7 đường 47, tổ 9, ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, tp. Hồ Chí Minh.

VĂN BẰNG VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

I. Văn bằng

1. Cử nhân:

Chuyên ngành Phật học (hệ chính quy)

Thời gian đào tạo: 4 năm (1993 – 1997)

Nơi đào tạo: Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam cơ sở 2

Tên luận văn tốt nghiệp: Học Thuyết về Nghiệp - Nghiệp Báo và Vai Trò Giáo Dục Đạo Đức của Nghiệp.

2. Thạc sĩ (MA)

Chuyên ngành Phật học

Thời gian đào tạo: 2 năm (1998 – 2000)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi, Ấn độ.

3. Thạc sĩ (M.Phil)

Chuyên ngành Phật học

Thời gian đào tạo: 2 năm (2000 – 2002)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi, Ấn độ.

Tên luận văn: Pháp Tướng Tông Phật Giáo Trung Quốc

4. Tiến sĩ

Chuyên ngành Phật học

Thời gian đào tạo: 5 năm (2002 – 2007)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Delhi, Ấn độ

Tên luận văn: Pháp Tướng Tông Phật Giáo Trung Quốc: Nghiên Cứu về Lịch Sử và Các Nguyên Lý Triết Học.

5. Trình độ ngoại ngữ:

Sinh ngữ: Anh

Cổ ngữ: Hán

Khả năng sử dụng: Trung bình

II. Kinh nghiệm giảng dạy và làm việc

1. Giảng dạy

Giảng dạy môn Lịch sử Phật giáo Nhật bản, Lịch sử Phật giáo Tây tạng và Văn học Phật giáo Đại thừa tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; Lịch sử tông phái Phật giáo Trung quốc và Triết học Ấn độ tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tp. Hà Nội.

Hướng dẫn luận văn Thạc sĩ Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tp. HCM.

2. Quá trình công tác

Từ năm 2008 đến nay: Giảng viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. HCM.

Từ năm 2018 đến nay: Phó trưởng Ban Quản viện Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. HCM.

Phó trưởng khoa Lịch Sử Phật Giáo, Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. HCM nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Khoa: 
Khoa Lịch sử Phật giáo