Dẫn nhập triết học phương Tây

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Khái luận về triết học

2. Triết học thời Hy Lạp cổ đại

3. Triết học thời Hy Lạp cổ đại (tt1)

4. Triết học thời Hy Lạp cổ đại (tt2)

5. Triết học thời Trung cổ (Ky Tô)

6. Triết học thời Trung cổ (quan điểm của một số triết gia)

7. Ôn giữa kỳ

8. Ôn giữa kỳ (tt)

9. Triết học thời Phục hưng

10. Triết học thời Phục hưng (tt)

11. Triết học thời Khai sáng

12. Triết gia Francis Bacon

13. Triết gia Rene Descartes

14. Ôn cuối kỳ

15. Ôn cuối kỳ (tt)

BỔ SUNG (mp3)

1. Bài ngày 10.10.2020

2. Bài ngày 17.10.2020

3. Bài ngày 14.11.2020 (1)

4. Bài ngày 14.11.2020 (2)

5. Bài ngày 28.11.2020 (1)

6. Bài ngày 28.11.2020 (2) 

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hy Lạp cổ đại

2. Thời Phục hưng

3. Triết học cổ điển Đức

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Dẫn nhập triết học phương Tây
Giảng viên phụ trách: NS.TS.TN. Hương Nhũ
Ngày ra đề: 17/7/2020

Triết học Hy Lạp cổ đại và Triết học cổ điển Đức đã để lại những dấu ấn vàng son trong lịch sử tư tưởng phương Tây. Hãy so sánh những đặc điểm chính của hai nền triết học này.