Kinh Trung Bộ 3

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Sinh hoạt, sửa tiểu luận, giới thiệu tổng quan

2. Ôn tổng quan chương trình

3. Chủ đề: Lộ trình tu tập đưa đến giác ngộ

4. Chủ đề: Lộ trình tu tập đưa đến giác ngộ (tt)

5. Chủ đề ngoại đạo

6. Chủ đề ngoại đạo (tt)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
Môn: Kinh Trung bộ
Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Giác Hoàng
Ngày ra đề: 21-8-2020

Hãy chọn một trong CÁC KINH CÓ NỘI DUNG LIÊN HỆ ĐẾN CUỘC SỐNG, QUAN ĐIỂM, TRIẾT THUYẾT CỦA NGOẠI ĐẠO để so sánh với bản kinh tương đương trong Trung A-hàm.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 3
ĐÀO TẠO TỪ XA - KHÓA VI

Kính thưa đại chúng,

Chương trình học kỳ 3 môn Kinh Trung bộ, chúng ta sẽ học 2 chủ đề chính. 

I. LỘ TRÌNH TU TẬP ĐƯA ĐẾN GIÁC NGỘ

1. KINH ĐOẠN GIẢM (8) (mp3)

2. KINH TRẠM XE (24) (mp3)

3. TIỂU KINH DỤ DẤU CHÂN VOI (27)

4. ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY (29)

5. TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY (30)

6. ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ (33)

7. ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI (38) (mp3)

8. ĐẠI KINH XÓM NGỰA (39) (mp3)

9. TIỂU KINH XÓM NGỰA (40)

10a. KINH HỮU HỌC (53) (P1) (mp3)

10b. KINH HỮU HỌC (53) (P3) (mp3)

11. KINH SÁU SÁU (148)

* Một số kinh đã học trong học kỳ trước:

12. KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC (2) (mp3)

13a. KINH NIỆM XỨ (10) (P1) (mp3)

13b. KINH NIỆM XỨ (10) (P2) (mp3)

13c. KINH NIỆM XỨ (10) (P3) (mp3)

13d. KINH NIỆM XỨ (10) (P4) (mp3)

14. NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (118) (mp3)

15a. KINH THÂN HÀNH NIỆM (119) (P1) (mp3)

15b. KINH THÂN HÀNH NIỆM (119) (P2)   (mp3)  

II. CÁC KINH CÓ NỘI DUNG LIÊN HỆ ĐẾN CUỘC SỐNG, QUAN ĐIỂM, TRIẾT THUYẾT CỦA NGOẠI ĐẠO

* Chủ đề: NGOẠI ĐẠO (P1) (mp3)

* Chủ đề: NGOẠI ĐẠO (P2) (mp3)

1. ĐẠI KINH SACCAKA (36)

2. KINH SĀLEYYAKA(41)

3. KINH VERAÑJAKA(42)

4. KINH VÔ ÚY VƯƠNG TỬ (58)

5. KINH KHÔNG GÌ CHUYỂN HƯỚNG (60)

6. KINH AGGIVACCHAGOTTA (72)

7. KINH TRƯỜNG TRẢO (74)

8. KINH MĀGAṆḌIYA (75)

9. KINH SANDAKA (76)

10. ĐẠI KINH SAKULUDĀYĪ (77) (mp3)

11. KINH SAMAṆAMAṆḌIKĀ (78)

12. TIỂU KINH SAKULUDĀYĪ (79)

13. KINH VEKHANASSA (80)

14. KINH ASSALĀYANA (93)

15. KINH GHOṬAMUKHA (94)

16. KINH DEVADAHA (101)

17. KINH GAṆAKAMOGGALLĀNA (107) (mp3)

Một số kinh đã học hoặc đã được nhắc tới:

18. KINH VÍ DỤ TẤM VẢI (7) (mp3)

19a. TIỂU KINH SACCAKA (35) (P1) (mp3)

19b. TIỂU KINH SACCAKA (P2) (mp3)

20. KINH KANDARAKA (51) (mp3)

21. KINH ƯU-BA-LY (56) (mp3)

22. KINH HẠNH CON CHÓ (57) (mp3)

23. KINH BA MINH VACCHAGOTTA (71) (mp3)

24. KINH SELA (92)

* Trong số 24 bài này, các học viên nên đọc qua và nghiên cứu trước. Khi vào học chính thức, chúng ta chỉ chọn 10-12 bài để học.

Một số bài đã được dạy ở các học kỳ trước cũng post lên mạng của Học viện, các học viên nên nghe trước. Vì khi vào học, chúng ta chỉ ôn hoặc giảng kỹ một vài bài mới.

Chúc tất cả học viên tự học, nghiên cứu tốt và thành tựu pháp học, pháp hành viên mãn.

TK. Giác Hoàng