Hán Văn học kỳ 4

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

ÔN THI TẠI LỚP MÔN HÁN CỔ

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 1 – Thi lại – Năm 2012)

I.     GIỚI HẠN BÀI

          1.      Coi lại bài 21-26 (Tòan thư tự học chữ Hán)

·  守株待兔...................... Thủ chu đãi thố (tr.408).

·  買履..............................      Mãi lý (tr.410)

·  矛盾..............................      Mâu thuẫn (412)

·  狐假虎威...................... Hồ giả hổ uy (tr.430)

          2.      Bài đọc thêm:

·  (三八八). 棄除惡業者   (Pháp cú số 388)

·  (一五二). 寡聞之愚人.. (Pháp cús ố 152)

·  (一七七). 慳者不生天.. (Pháp cú số 177)

·  (一五五). 少壯不得財.. (Pháp cú số 155)

·  (™三四). 如魚離水棲... (Pháp cú số 034)

·  (二一九). 久客異鄉者.. (Pháp cú số 219)

·  (™十九). 雖多誦經集    (Pháp cú số 019)

·  (三八二). 比丘雖年少.. (Pháp cú số 382)

II.     NỘI DUNG LÀM BÀI:

-      Phiên âm – dịch nghĩa

-      Viết chữ Hán theo quy tắc bút thuận (biểu diễn các bước nét chữ).

-      Phân tích ngữ pháp (chọn câu đúng theo trắc nghiệm a, b, c, d)

Chương trình HK IV

Bài đọc thêm

Bài 26: Thủ chu đãi thố (tr.408)

Bài 27: Mãi lý (tr.410)

Bài 28: Mâu thuẫn (tr.412)

Bài 33: Hồ giả hổ uy (tr.430)

Bài 34: Duật bạng tương tranh (tr.432)

Kinh Pháp Cú 19

Kinh Pháp cú 34

Kinh Pháp cú 58

Kinh Pháp Cú 152

Kinh Pháp Cú 155

Kinh Pháp Cú 177

Kinh Pháp cú 219

Kinh Pháp cú 382

Kinh Pháp Cú 388

Ôn thi tại lớp

Nội dung ôn thi HK IV_ Khoa ĐTTX_khóa 1  

Bài 21 - 30 

Bút thuận bài 21 - 30