Văn học Phật giáo Sanskrit

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
0

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN

LỊCH SỬ VĂN HỌC PHẬT GIÁO SANSKRIT

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 1)

I.                  Từ giáo trình môn học, học viên tự chọn một phần nội dung làm đề tài nghiên cứu.

* Có thể chọn 1 trong 3 hướng:

1.                 Văn học Sanskrit Luật tạng

2.                 Văn học Sanskrit Kinh tạng

3.                 Văn học Sanskrit Luận tạng

* Cũng có thể chọn đi sâu nghiên cứu một phần nhỏ trong từng hướng trên. Ví dụ: Văn học Sanskrit trong kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm… (chọn 1 phẩm kinh để phân tích,…)

II.               Đề tài gợi ý:

1.      Sự hình thành của Luật tạng trong Văn Học Sanskrit Phật Giáo

2.      Khái niệm Luật tạng trongĐại Sự thuộc Văn Học Sanskrit Phật Giáo

3.      Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ trong Văn Học Luật tạng Sanskrit Phật Giáo

4.      Sự hình thành của Kinh tạng trong Văn Học Sanskrit Phật Giáo

5.      Tiểu Phẩm Bát Nhãtrong Văn Học Kinh tạng Sanskrit Phật Giáo

6.      Kinh Pháp Hoatrong Văn Học Kinh tạng Sanskrit Phật Giáo

7.      Kinh Đại Trang Nghiêmtrong Văn Học Kinh tạng Sanskrit Phật Giáo

8.      Kinh Lăng Giàtrong Văn Học Kinh tạng Sanskrit Phật Giáo

9.      Kinh Kim Quang Minhtrong Văn Học Kinh tạng Sanskrit Phật Giáo

10.Kinh Hoa Nghiêmtrong Văn Học Kinh tạng Sanskrit Phật Giáo

11.Kinh Thập Địatrong Văn Học Kinh tạng Sanskrit Phật Giáo

12.Sự hình thành của Luận tạng trong Văn Học Sanskrit Phật Giáo

13.Phật Sở Hành Tántrong Văn Học Luận tạng Sanskrit Phật Giáo

14.Trung Quán Luậntrong Văn Học Luận tạng Sanskrit Phật Giáo

15.Biện Trung Biên Luậntrong Văn Học Luận tạng Sanskrit Phật Giáo

III.     Hướng dẫn:

-       Đề tài nghiên cứu nên chọn phạm vi hẹp (nghiên cứu sâu từng bản Kinh, bản Luật, bản Luận).

-       Ý nên phong phú, cần có những đánh giá của cá nhân về nội dung đề tài nghiên cứu, lời văn cô đọng / súc tích.

-       Sau phần dẫn nhập, chương I cần giới thiệu nội dung tổng quát (như: nguồn gốc của Văn học Phạn ngữ, giới thiệu chung về Văn học Sanskrit Phật giáo…), từ chương II trở đi mới đi vào nội dung chính của đề tài nghiên cứu.

-       Trước phần kết luận, nên có 1 chương (phần) nói về tầm quan trọng và những đóng góp của đề tài – giá trị của đề tài đối với cuộc sống / con người ngày nay…

-       Nên có nhiều footnote và tài liệu tham khảo để làm rõ nội dung trình bày và tăng giá trị cho sản phẩm nghiên cứu (hay giá trị quyển tiểu luận).

ÔN THI TẠI LỚP MÔN

LỊCH SỬ VĂN HỌC PHẬT GIÁO SANSKRIT

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 1)

I.                  Câu hỏi ôn thi:

1.      Lịch sử nền Văn học Ấn Độ cổ đại chia thành mấy thời?

2.      Văn học trong Phạn ngữ phân thành tầng bậc là do sự khác biệt gì?

3.      Những tàn tích xưa nhất về chữ viết của người Ấn là gì?

4.      Hai thứ vật liệu xưa nhất dùng để viết tại Ấn Độ là gì?

5.      Mẫu thủ bản viết trên giấy xưa nhất được biết đến ở Ấn Độ là thủ bản từ vùng nào của Ấn Độ? thuộc thế kỷ nào?

6.      Ngôn ngữ Phật sử dụng thuyết pháp là gì?

7.      Văn học Sanskrit Phật giáo manh nha hình thành từ hội nghị kết tập kinh điển lần thứ mấy?

8.      Văn học Sanskrit Phật giáo thuần túy bắt đầu có ảnh hưởng mạnh và phát triển rõ nét là thời điểm nào?

9.      Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ 4 do Vasumitra chủ trì, dưới sự ủng hộ của vua Kaniska không có sự tham dự của Theravada và không có trong biên niên sử của Ceylon?

10.Sự xuất hiện của Saṅskrit Phật giáo tại Ấn Độ chính là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử phát triển của Phật giáo Đại thừa, vìsao?

11.Những trường phái nổi bật làm cơ sở cho sự phát triển nền Văn học Luật Tạng Saṅskrit Phật giáolà gì?

12.Bộ Mahāvastu (Đại Sự) của Lokottaravādins (những người theo Xuất Thế Bộ) còn được gọi làgì?

13.Bộ Luật Mūlasarvāstivādavinaya của Phái Nhất Thiết Hữu Bộ bao gồmvấn đề gì?

14.Trong 7 Bộ thuộc văn học Luật Tạng của Sarvāstivāda, bộ thứ 7 được xem là quan trọng nhất tênlà gì?

15.Theo Winternitz, kinh điển đại thừa hiện còn bằng Sanskrit được mệnh danh là Vaipulya-sutras (những kinh Phương Đẳng/Quảng) gồm có chín bộ nào?

16.Bản kinh cổ nhất và sớm nhất trong nền văn học kinh tạng Sanskrit Phật giáo là Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā. Kinh này có mặt vào thế kỷ thứ I tr. CN, trong thời Kuṣāṇa, 10 quyển, ĐC 8_224, với đề kinh là Đạo Hành Bát Nhã Kinh do ai dịch?

17.Theo Phật pháp đại hệ, Kinh Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā (Đạo Hành Bát Nhã Kinh) này thuộc vềgì?

18.Abhidharma-piṭaka (Luận tạng) một trong Tam tạng giáo điển của Phật giáo có ba nghĩa?

19.Hoa Nghiêm Kinh Tham Huyền Ký quyển 1 có nêu lên bảy nghĩa A-tỳ-đạt-ma gồm có những nghĩa nào? Hãy liệt kê?

20.Trong Du-già Sư Địa Luận quyển 15 có đề cập 6 loại luận nghị nào? Hãy liệt kê?

21.Ngược dòng thời gian, có lẽ phải nói rằng Luận tạng đã có mặt từ thời sinh tiền của đức Phật dưới dạng như thế nào?

22.Sau khi đức Phật diệt độ, giáo nghĩa thâm áo và bí tạng của Ngài có thể lãnh hội được tôn chỉ và cốt lõi của kinh đều nhờ vào yếu tố gì?

23.Bồ tát Mã Minh (Aśvaghoṣa) là đại Luận Sư nổi tiếng của Phật giáo đã trước tác các bộ luận nào? Hãy liệt kê?

24.Sau Buddhacarita (Phật Sở Hành Tán), một thi ca tuyệt tác của ngài Aśvaghoṣa, là sự ra đời của tác phẩm khác của ngài Nāgārjuna (150-250) đã đánh dấu một bước tiến khá xa trong lịch sử văn chương Saṅskrit, một bộ luận chói sáng nhất và quan trọng nhất trong triết học về “không tánh” (Śūnyātā) của Phật giáo. Đó là tác phẩm gì?

25.Ai được cân nhắc như là vị Sơ Tổ của tông Duy thức?

26.Với tác phẩm Buddhacarita của Aśvaghoṣa (Mã Minh), bản Saṅskrit vẫn còn. Hiện chúng ta có 3 bản dịch sang Hoa ngữ khác nhaulà bản dịch của ai?

27.Tác phẩm Buddhacarita của Aśvaghoṣa (Mã Minh) được Dharmakṣema (Đàm Vô Sấm) phiên dịch sang Hoa ngữ với tựa đề gì?

28.Người Trung Hoa biết được giá trị quyển Buddhacarita của Aśvaghoṣa qua sự phiên dịch của Dharmakṣema là khoảng thời gian nào?

29.Ai được đề cập là người sáng lập ra hệ thống của Phật giáo Đại thừa đầu tiên?

30.Tác phẩm Buddhacarita đã ghi lại cuộc đời của đấng Đạo sư không chỉ là chi tiết và đầy đủ, mà còn là những gì?

31.Buddhacarita ra đời cùng với các tác phẩm nổi tiếng của Aśvaghoṣa như các tác phẩm nào?

32.Tác phẩm nào trở thành tác phẩm nền tảng của trường phái Tam Luận Tông: Mādhyamika-śāstra (Trung Luận), Dvādaśa-dvāra-śāstra (Luận Thập Nhị Môn) và Śata-śāstra (Luận Quảng Bách), ở Trung Hoa?

33.Bên cạnh tác phẩm Mādhyamika-śāstra (Trung Quán Luận) quan trọng nhất và nổi tiếng nhất trong những tác phẩm nổi tiếng của ngài Nāgārjuna (150-250) đã trước tác, còn có các bộ luận nào khác nữa?

34.Tác phẩm Mādhyamika-śāstra (Luận Trung Quán) hay Mūla-madhyamaka-kārikā của ngài Nāgārjuna (150-250) đã được phiên dịch ra Hoa ngữ bởi các dịch giả nổi tiếng nào?

35.Nội dung chuyên tải đầy hương vị của chánh pháp, những kệ tụng bằng Saṅskrit trong bộ Mādhyamika-śāstra (Luận Trung Quán) của ngài Nāgārjuna (Long Thọ) là gì?

36.Ý nghĩa của “bát bất” trong bộ Mādhyamika-śāstra (Luận Trung Quán) của ngài Nāgārjuna (Long Thọ) là gì?

37.Lập Trường quan điểm của Nāgārjuna trong Mādhyamika Śāstra là gì?

38.Nền tảng của Biện Trung Biên Luận (Madhyānta-vibhāga) đã sử dụng những bộ luận nào?

39.Những bộ luận quan trọng của ngài Vasubandhu gồm có tác phẩm nào?

40.Luận Madhyānta-vibhāga may mắn là bản Saṅskrit cũng đang hiện còn và đã được phiên dịch ra Hoa ngữ gồm có 3 bản dịch nào?

II.               Hình thức và thời gian thi:

-       Đề thi: Trả lời các câu hỏi ngắn

-       Thời gian làm bài: 60 phút ®90 phút

Mp 3

Chương I: Giới thiệu tổng quan

Chương I: Giới thiệu tổng quan (tt)

Chương I: Giới thiệu tổng quan (tt)_Nguồn gốc Phạn ngữ

Chương II: Thời kì Veda

Chương III: Bộ Rg-Veda

Chương III: Bộ Rg-Veda (tt)

Chương III: Bộ Rg-Veda (tt)

Chương III: Bộ Rg-Veda (tt)

Các vị thần

Các vị thần (tt)

Thần Angni

Thần Ratri

Triết học Rg-Veda

Nghi thức mai táng

Lịch sử văn minh Rg-Veda

Hình tượng động vật

Các sách Veda khác

Trường phái Jajuveda

Văn học Sanskrit Phật giáo

Kinh Đại Bửu Tích

Phạn ngữ tiêu chuẩn

Các hệ triết học Phạn ngữ + Ôn tập

ĐTTX: Giới thiệu tổng quan văn học Phạn ngữ

ĐTTX: Nguồn gốc Phạn ngữ

ĐTTX: Sự phân phái trong Phật giáo

ĐTTX: Văn Học Sanskrit Trong Kinh Tạng

ĐTTX:  Ôn tập

Ms word

Văn học Sanskrit trong Kinh tạng Phật giáo

Văn học Sanskrit trong Luật tạng Phật giáo

Văn học Sanskrit trong Luận tạng Phật giáo

Đề viết bài khảo cứu

Đề viết bài khảo cứu tại nhà

Tài liệu tham khảo

Chương I: Văn học Phạn ngữ giới thiệu tổng quan

Chương II: Văn học thời kì Vệ-đà

Chương III: Văn học bộ Rg-Veda

Chương IV: Văn học thi ca Rg-Veda

Chương V: Văn học triết lý của Rg-Veda

Chương VI: Văn học thời đại Rg-Veda

Chương VII: Văn học các sách Veda về sau

Chương VIII: Văn học Sanskrit Phật giáo