Lịch sử báo chí PGVN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
0

1. LƯỢC SỬ SỰ RA ĐỜI - PHÂN LOẠI - CHỨC NĂNG CỦA BÁO CHÍ VÀ BÁO CHÍ PGVN.

2. SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT SỐ TỜ BÁO ĐẦU TIÊN TRONG LSBCPGVN

3. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỜ BÁO TIÊU BIỂU GĐ 1952 -1975 - PHẦN I

4. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỜ BÁO TIÊU BIỂU GĐ 1952 -1975 - PHẦN II

5. GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỰ RA ĐỜI LSBCPGVN - HT. GIÁC TOÀN

6. ĐẠO ĐỨC BÁO CHÍ VÀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI LÀM BÁO CHÍ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

7. ÔN TẬP MÔN HỌC CUỐI HỌC KỲ

8. LỊCH SỬ BÁO CHÍ PHẬT GIÁO VIỆT NAM.PPT

9. LICH SỬ BÁO CHÍ PHẬT GIÁO VIỆT NAM ( TIẾP THEO).PPT

10. LỊCH SỬ BÁO CHÍ PHẬT GIÁO VIỆT NAM - (TỪ XA).PPT

11. LƯỢC SỬ BÁO CHÍ PHẬT GIÁO VIỆT NAM - HT.GIÁC TOÀN. (TÀI LIỆU THAM KHẢO)

12. PHÁP ÂM.RAR

13. MỘT SỐ ĐỀ TÀI GỢI Ý LÀM BÀI TIỂU LUẬN CUỐI HK

MỘT SỐ FILE THAM KHẢO K.8 LỚP CHÍNH QUY.

1. K8_VÀI LỜI TÂM HUYẾT CỦA HÒA THƯỢNG PHỤ TRÁCH MÔN HỌC.

2. K8_TỔNG QUAN - GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỜ BÁO PHẬT GIÁO ĐẦU TIÊN GĐ 1929 - 1951

3. K8_BÁO CHÍ PHẬT GIÁO GĐ 1952 - 1975_P.1

4. K8_GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỜ BÁO TIÊU BIỂU GĐ 1952 - 1975_P.2

5. K8_GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỜ BÁO TIÊU BIỂU GĐ 1952 - 1975_P.3

6. K8_GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỜ BÁO TIÊU BIỂU GĐ 1952 - 1975_P.4

7. K8_ĐẠO ĐỨC BÁO CHÍ CỦA NGƯỜI PHƯƠNG TÂY

8. K8_ĐẠO ĐỨC BÁO CHÍ CỦA NGƯỜI LÀM BÁO PHẬT GIÁO

9. K8_GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỜ BÁO TIÊU BIỂU GĐ 1976 ĐẾN NAY

10. K8_GIỚI THIỆU LOẠI HÌNH BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH PHẬT GIÁO

11. K8_ÔN TẬP GỢI Ý LÀM BÀI TIỂU LUẬN