Triêt học Tôn giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

TRIẾT HỌC TÔN GIÁO

ĐỀ VIẾT TIỂU LUẬN TẠI NHÀ MÔN TRIẾT HỌC TÔN GIÁO

DÀNH CHO TĂNG NI SINH KHÓA 8 KHOA HOẰNG PHÁP,

TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO VÀ KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA1.

Học kỳ 7 – Năm học 2012

Chọn một trong các đề tài sau:

1.   Lịch trình triết học Ấn Độ giáo (bao gồm Bà La Môn giáo và Tân Bà La Môn giáo)

2.   Lịch trình triết học Phật giáo

3.   Lịch trình triết học Hồi giáo

4.   Lịch trình triết học Đạo giáo

5.   So sánh Thiên Chúa 3 ngôi với Tam thân Phật.

6.   Trình bày quan điểm Thiên đường, địa ngục theo các tôn giáo 

7.   Trình bày quan điểm giải thoát theo các tôn giáo.

Lưu ý:

Người viết phải trình bày đầy đủ các vấn đề: lý do chọn đề tài, dẫn luận, nội dung, tư liệu tham khảo, tư liệu trích dẫn…

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC TÔN GIÁO

CUỐI HỌC KỲ 7 – NĂM 2012.

1.   Thế nào là triết học tôn giáo? Giải thích định nghĩa đó.

2.   Thượng Đế tồn tại được giải thích như thế nào?

3.   Trình bày những đặc điểm của ngôn ngữ tôn giáo.

4.   So sánh luân lý tôn giáo với luân lý thế tục.

5.   Trình bày giá trị của niềm tin tôn giáo

6.   Quý vị nghĩ gì về tương lai tôn giáo.

Tài Liệu Tham Khảo

1. Dàn ý cơ bản

MP3

Khóa 8:

1. Giới thiệu môn học

2. Hàm nghĩa Triết học tôn giáo

3. Triết học tôn giáo sau thời Kant

4. Nhân cách Thần và phi nhân cách Thần

5. Luận chứng về Thượng Đế - tồn tại tuyệt đôi

6. Luân lý xã hội và luân lý tôn giáo

7. Luân lý xã hội và luân lý tôn giáo (tt)

8. Ngôn ngữ tôn giáo

9. Tương lai tôn giáo

10. Vận mệnh và bất hủ_p.1

11. Vận mệnh và bất hủ_tiếp theo_Niềm tin tôn giáo

Đào Tạo Từ Xa:

1. Triết học thời Kant

2. Bài 4

3. Bài 7

4. Chủ nghĩa bài ngoại và chủ nghĩa bao dung trong tôn giáo

5. Luân lý tôn giáo - giá trị tôn giáo

6. Tương lai tôn giáo - Ôn tập những nội dung cơ bản cuối học kỳ