Văn học Phật giáo Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN và NỘI DUNG ÔN TẬP THI VIẾT CUỐI HỌC KỲ 4

(Dành cho Học viên khóa II, Khoa Đào Tạo Từ Xa)

GVHD: TS. Thích Phước Đạt

Đề tài tiểu luận:

1.      Hình ảnh con người qua tác phẩm “Khóa hư lục” của Trần Thái Tông.

2.      Phân tích bài phú “Dạy con niệm Phật” của Mạc Đĩnh Chi.

3.      Hình ảnh thiên nhiên trong thơ ca của thiền sư Huyền Quang.

Nội dung ôn tập thi viết:

1.      Kể ra những tác phẩm tiêu biểu của Văn học Phật giáo Việt Nam thời du nhập?

2.      Trình bày quan điểm hiếu hạnh của Phật giáo Việt Nam so với quan điểm hiếu hạnh của Nho giáo qua tác phẩm “Lý hoặc luận” của Mâu Tử.

3.      Trình bày hệ thống thể loại (phương pháp sáng tác) của Văn học Phật giáo Lý Trần.

4.      Trình bày đặc trưng ngôn ngữ Văn học Phật giáo thời Lý Trần.

5.      Trình bày các đề tài Văn học Phật giáo thời Lý Trần.

6.      Trình bày một số thủ pháp nghệ thuật Văn học Phật giáo thời Lý Trần.

7.      Hãy kể ra các thời kỳ văn học và lý giải tại sao có các thời kỳ này?

8.      Trình bày những tác giả, tác phẩm nổi bật của Văn học Phật giáo thời Giao Châu.

9.      Khảo sát một số đặc trưng của nền Văn học Phật giáo thời Giao Châu.

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

Khóa IX

1. Bài mở đầu

2. Văn học PGVN thời Giao Châu

3. Văn học PGVN thời Giao Châu (tt)

4. Văn học PGVN thời Lý Trần

5. Diện mạo và đặc trưng văn học Phật giáo Lý Trần

6. Hệ thống thể loại văn học Phật giáo Lý Trần

7. Hệ thống thể loại văn học Phật giáo Lý Trần (tt)

8. Vai trò và vị trí của Văn học Phật giáo

9. Hệ thống thể loại Văn học Phật giáo

10. Hệ thống thể loại Văn học Phật giáo (tt)

11. Thủ pháp nghệ thuật trong Văn học Phật giáo

12. Tác giả - Tác phẩm VHPG

ĐÀO TẠO TỪ XA

1. Bài mở đầu - VHPGVN

2. Hệ thống thể loại VHPG

3. Hệ thống thể loại VHPG (tt)

4. Tác phẩm Khóa Hư Lục