Triết học CT-XH Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

SC. HẰNG LIÊN phụ trách:

1. Giới thiệu khái quát

2. Nền tảng căn bản

3. Nền tảng căn bản (tt)

4. Quan niệm của đạo Phật về chủ nghĩa bình đẳng

5. Quan niệm của đạo Phật về chủ nghĩa bình đẳng (tt)

6. Quan niệm của đạo Phật về chủ nghĩa bình đẳng (tt)

7. Tư tưởng của Phật giáo về chủ nghĩa nhân văn

8. Phật giáo đối với vấn đề KT-XH

9. Phật giáo đối với vấn đề KT-XH (tt)

10. Giáo dục PG đối với con người, xã hội

11. Giáo dục PG đối với con người, xã hội (tt)

12. Phật giáo và vấn nạn gia đình

SC. HƯƠNG NHŨ phụ trách:

1. Khái quát triết học CT-XH PG

2. Khái quát triết học CT-XH PG - tt

3. Tư đức & pháp trị của lãnh đạo quốc gia

4. Bình đẳng, dân chủ theo Phật giáo

5. Ôn tập giữa kỳ

6. Phật giáo với vấn đề phúc lợi xã hội

BỔ SUNG

1. Bài giảng ngày 13-3-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 13-3-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 26-3-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 26-3-2016 (2)

5. Đề tài tiểu luận

6. Bài giảng ngày 5-6-2016 (1)

7. Bài giảng ngày 5-6-2016 (2)

8. Bài giảng ngày 25-6-2016 (1)

9. Bài giảng ngày 25-6-2016 (2, end)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

(Ngày ra đề và đăng lên mạng: 26/03/2016)

Môn: TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI PHẬT GIÁO

Giảng viên phụ trách: NS.TS. THÍCH NỮ HẰNG LIÊN

Đề tài: Phân tích và lý luận chủ nghĩa bình đẳng trong lời dạy của Đức Phật.