Lịch sử Triết học phương Tây

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Khái luận triết học (cập nhật theo y/c của giáo thọ)

2. Triết học Hy Lạp - La Mã (cập nhật theo y/c của giáo thọ)

3. Triết học Hy Lạp - La Mã (tt) (cập nhật theo y/c của giáo thọ)

4. Socrates - Platon

5. Platon - Aristote

6. Lịch sử triết học Châu Âu thời Trung cổ

7. Triết học Kitô giáo thời Trung cổ

8. Chủ nghĩa khoái lạc - khắc kỷ - hoài nghi

9. Các triết gia thời trung cổ

10. Triết học thời phục hưng

11. Triết học thời phục hưng (tt)

12. Triết học thời đại khai sáng

13. Triết học thời đại khai sáng (tt)

14. Triết gia cận đại Pháp, René Descartes

15. Triết gia cận đại Pháp, Blaise Pascal

16. Triết gia cận đại Pháp (tt)

17. Triết học cổ điển Đức

18. Triết học cổ điển Đức (tt)

19. Triết học cổ điển Đức (tt)

* Ôn tập triết học phương Tây

BỔ SUNG

1. Bài giảng ngày 11-6-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 11-6-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 25-6-2016 (end)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

(Ngày ra đề và đăng lên mạng: 30/03/2016)

Môn: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

Giảng viên phụ trách: NS.TS. THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ

Đề tài: Với gần một thiên niên kỷ tồn tại, triết học Hy Lạp cổ đại đã để lại những dấu ấn vàng son trong sự phát triển của tư duy triết học nhân lọai. Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên.