Lịch sử văn học VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Khái quát các dòng văn học VN và tư liệu tham khảo

2. Hai đặc điểm tiêu biểu của nền văn học VN

3. Văn học dân gian

4. Thảo luận

5. Thảo luận (tt), Các cách phân kỳ LSVH

6. Văn học VN thời trung đại

7. Văn học VN giai đoạn 30 và sau 45

8. VHVN giai đoạn 54-75

9. VHVN sau 75

* Video clip tham khảo (Lược sử VN từ khởi thủy đến 1945)

ĐỀ TIỂU LUẬN

Môn: Lịch sử văn học Việt Nam

Giảng viên: TS. Trần Minh Hường

- Trình bày các cách phân kỳ lịch sử văn học hiện nay. Theo anh / chị cách phân kỳ nào phù hợp hơn cả?

- Vẽ sơ đồ cách phân kỳ mà anh / chị chọn.

Ngày ra đề: 18/02/2017