Tư duy phản biện

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

CHƯƠNG TRÌNH

ĐỀ BÀI TẬP NỘP CỔNG SINH VIÊN
TÍNH ĐIỂM GIỮA HỌC KỲ

Môn: TƯ DUY PHẢN BIỆN
GV phụ trách: TT.TS. Thích Minh Thành
Ngày ra đề: 07/3/2022

Sinh viên trả lời 3 câu hỏi sau đây:

1. Hãy tóm tắt lý do vì sao kỹ năng tư duy phản biện lại vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

2. Những phẩm chất mà một người học tư duy phản biện hướng tới.

3. Sinh viên có phát hiện những quyết định nào đó được đưa ra một cách bản năng hay không? Hãy nêu lên một vài ví dụ.

Yêu cầu (bài tập làm đúng đủ 5 điều sau mới hợp lệ)

1. Viết theo số lượng chữ quy định.

2. Không đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm.

3. Viết ngọn gàng và không đi quá xa đề tài.

4. Viết đầy đủ tên họ, pháp danh/đạo hiệu nếu có.

5. Mỗi bài phải gửi kèm theo một ảnh thẻ để nhận diện (hình thẻ 3x4)

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO (CẬP NHẬT KHI GIẢNG VIÊN GỬI)

A. MP3 CÁC BÀI GIẢNG LỚP CHÍNH QUY

K13_TuDuyPhanBien_B2b_3-11-2020

K13_TuDuyPhanBien_B2a_3-11-2020

K13_TuDuy_B3_HienThuc_18-11-2020

K13_TuDuy_B4-KhungLuanBien-LoiLuanBien_24-11-2020

K13_TuDuy_B4-tt-LoiLuanBien_01-12-2020

K13_TuDuy_B5tt_KhuyenMai-TruyenThong_22-12-2020

K13_TuDuy_B6_VenManBiAn_22-12-2020

K13_TuDuy_B7_ThuyetAmMuu_29-12-2020

K13_TuDuy_B8_ThuyetAmMuu-tt_29-12-2020

K13_TuDuy_B9-LoiKet_5-1-2021

B. BẤM VÀO ĐÂY XEM TẤT CẢ BÀI GIẢNG ONLINE