Tông phái Phật giáo VN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quan - phần 1

2. Giới thiệu tổng quan - phần 2

A. Phần Phật giáo Nam tông (TT. Giác Trí phụ trách)

Các file mp3 do Thượng tọa cung cấp:

1. Bài 1

2. Bài 2

3. Bài 2 (tt)

Bổ sung bài giảng ngày 12-01-2019 (1)

Bổ sung bài giảng ngày 12-01-2019 (2)

B. Phần Phật giáo Khất sĩ

1. Giới thiệu khái quát 

2. Bối cảnh ra đời của Hệ phái Khất sĩ và Lược sử Tổ sư Minh Đăng Quang

3. Hệ thống tổ chức và truyền thừa của Hệ phái Khất sĩ

4. Nét đặc trưng của Hệ phái Khất sĩ

Bổ sung bài giảng ngày 22-12-2018 (a)

Bổ sung bài giảng ngày 22-12-2018 (b)

C. Phần Phật giáo Bắc tông (SC. Tuệ Châu phụ trách)

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM / NGHE VIDEO BÀI GIẢNG (BẮC TÔNG) BỔ SUNG KHÓA VII 

BẤM VÀO ĐÂY TẢI ĐỀ BÀI THU HOẠCH GIỮA KỲ (BẮC TỐNG)

1. Bước đầu hình thành các tông phái Phật giáo VN (giai đoạn du nhập)

2. Những quan điểm về tư tưởng Phật giáo buổi đầu thành lập

3. Những quan điểm về tư tưởng Phật giáo buổi đầu (tt)

4. Giới thiệu các thiền phái VN

5. Giới thiệu các thiền phái VN (tt)

6. Thiền phái Trúc Lâm

7. Giá trị của thiền

8. Giá trị của thiền (tt)

9. Ôn tập ngày 13-4-2019 (1)

10. Ôn tập ngày 13-4-2019 (2)

BẤM VÀO ĐÂY XEM NGHE BÀI GIẢNG VIDEO BỔ SUNG KHÓA VII (NAM TÔNG, KHẤT SĨ)

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHẬT GIÁO KHẤT SĨ

1. Đề cương môn học

2. Tổng quan môn học

3. Lược sử Tổ sư Minh Đăng Quang

4. Bối cảnh ra đời Hệ phái Khất sĩ

5. Hệ thống tổ chức và truyền thừa

6. Các điểm đặc trưng của giáo pháp Khất sĩ

PHẦN PHẬT GIÁO BẮC TÔNG

1.https://phatphapungdung.com/phat-giao-thien-tong-viet-nam-thich-thanh-tu-67977.html Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam – HT Thích Thanh Từ

2.https://www.youtube.com/watch?v=yy5VumD0AbE Thiền tông Việt Nam khác thiền các nước như thế nào – HT Thích Thanh Từ

3.https://www.youtube.com/watch?v=yXsYwkE0qF0 Tịnh tông nhập môn – HT Tịnh Không

4.https://giacngo.vn/lichsu/2009/12/31/7BD642/ Lược sử 13 vị tổ Tịnh tông – Tâm Nguyên

5.https://www.youtube.com/watch?v=UkaY3LfgtV0 TT Thích Trí Siêu: Đại Cương Mật Tông Tây Tạng (3 phần)

6.https://thuvienhoasen.org/a11686/bai-5-gioi-thieu-ve-mat-tong-kim-cuong-thua Giới thiệu về Mật Tông (Kim Cương Thừa) – Thích Viên Giác