Văn học Hán tạng

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
Khoa Phật học từ xa – khóa VIII

ĐỀ THU HOẠCH
(dành cho học viên đăng ký thi cuối kỳ ở miền Bắc)

MÔN VĂN HỌC HÁN TẠNG

GV: NS.TS.TN. Kiên Liên

Học viên chọn 1 trong 4 đề bài sau đây:

1. Trình bày tính văn học trong Kinh Pháp Hoa qua nghệ thuật Kể chuyện. Chúng ta rút ra được bài học gì qua hình ảnh nàng Long Nữ thành Phật?

2. Trình bày tính văn học trong Kinh Thắng Man qua nghệ thuật Ẩn dụ. Chúng ta rút ra được bài học gì qua hình ảnh người nữ cư sĩ Thắng Man?

3. Trình bày tính văn học trong Kinh Kim Cang qua các thi kệ. Qua đó, chúng ta rút ra được bài học gì?

3. Trình bày tính văn học trong Kinh Duy Ma qua tính Ẩn dụ. Chúng ta rút ra được bài học gì qua hình ảnh nam cư sĩ Duy Ma Cật?

HẾT