Thành duy thức luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TIỂU LUẬN HỌC KỲ 7 – KHÓA II – KHOA ĐTTX

Môn: THÀNH DUY THỨC LUẬN

Giảng viên phụ trách: TT. TS. NHẬT TỪ

Đề tài: Học viên nghe file mp3 bài giảng do TT. Nhật Từ phụ trách để hiểu rõ cách làm bài tiểu luận.

Nội dung ôn tập thi viết: học viên phải nghe toàn bộ file mp3 do TT. Nhật Từ giảng dạy để làm bài thi trắc nghiệm, download các file theo đường link bên dưới.

ĐTTX: TT. Nhật Từ phụ trách

Nhận thức và giải thoát trong Thành duy thức luận

Tài liệu môn Thành duy thức luận do TT. Nhật Từ phụ trách

Download các file *.mp3 do TT. Nhật Từ giảng dạy