Chư Tôn đức của Học viện PGVN tại Tp. HCM khánh tuế đức Quyền Pháp chủ và tưởng niệm 10 năm ngày mất của ĐLHT. Thích Minh Châu

Sáng ngày 14/08/2022, chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại Tp. HCM đã đến cơ sở I của Học viện (số 750 Nguyễn Kiệm, P. 04, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM) để đảnh lễ, khánh tuế đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN, HT. Thích Trí Quảng, Viện trưởng và làm lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của đức Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu.

Đại diện cho quý chư Tôn đức, TT.TS Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực đã dâng lên đức Quyền Pháp chủ lời tác bạch: "Kính bạch đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN! Chúng con, Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện Tăng, Ban Quản viện Ni, cùng hơn 1.200 Tăng, Ni sinh tại Học viện, sau 90 ngày an cư xin được đến vấn an sức khỏe và khánh tuế ngài. Chúng con vô cùng diễm phúc được sự nâng đỡ, dìu dắt của đức Trưởng lão Quyền Pháp chủ trong việc tu học và giáo dục Phật giáo trong suốt những năm vừa qua. Nhân dịp ngài thêm một tuổi đạo, chúng con thành tâm kính chúc ngài thân khỏe tâm an, pháp hỷ sung mãn, Phật sự viên thành, mãi là cây bồ đề vững chãi, tỏa bóng che mát cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói chung và hàng hậu học Tăng, Ni tại Học viện PGVN tại Tp. HCM nói riêng."

Ngài Hòa thượng Viện trưởng cũng đã ban đạo từ đến chư Tôn đức Tăng Ni. Ngài phát biểu rằng giáo dục là một định hướng và mục tiêu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Do đó, quý chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành, Ban Quản viện Tăng, Ban Quản viện Ni, cùng đội ngũ Giảng viên, Nhân viên của Học viện phải luôn luôn nỗ lực và hết mình trong công tác giáo dục Phật học, đào tạo Tăng tài để mai sau đóng góp sức mình trong sự nghiệp phụng sự nhân sinh, hộ quốc an dân, phát triển Giáo hội và lưu truyền mạng mạch Phật pháp tại thế gian.

Trong cùng ngày, đức Quyền Pháp chủ cùng chư Tôn đức Tăng Ni của Học viện và Thiền viện Vạn Hạnh cũng đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất (2012-2022) của đức Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Nguyên Phó Pháp chủ GHPGVN, Nguyên Viện trưởng sáng lập Học viện PGVN tại Tp. HCM, vị Tôn túc được cộng đồng Phật tử xuất gia lẫn tại gia thương kính, mến trọng và suy tôn như một vị Đường Tăng của Phật giáo Việt Nam.

Môn đồ tứ chúng của đức Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu, môn phái Tường Vân (Tp. Huế), đại diện bởi Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế, Trụ trì Tổ đình Tường Vân, trong dịp này, cũng đã dâng lời mừng khánh tuế lên đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN. Tiếp đó, trong lời giáo huấn đến chư Tôn đức, ngài Hòa thượng Viện trưởng Học viện cho biết Trưởng lão Thích Minh Châu là một vị Bồ-tát hiện thân giữa cuộc đời, có những đóng góp vô cùng to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo và giáo dục Phật học tại Việt Nam. Do đó, hàng hậu học chúng ta phải noi gương và tiếp tục sự nghiệp mà ngài đã để lại trong việc phát triển Phật giáo nước nhà.

Tin: Minh Lượng
Ảnh: Ngộ Trí Thuận