Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang

Chiều ngày 11/04/2023, đoàn Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã đến viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Tông môn Liên tông Tịnh độ Non bồng, Trụ trì Tổ đình Quan Âm tu viện (Đồng Nai). Tham gia đoàn có HT. Thích Minh Thành, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; TT. Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Trước giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, chư tôn đức đã niêm hương đảnh lễ, nguyện cầu giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sinh.

Hình ảnh ghi nhận:

Viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác QuangViếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác QuangViếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác QuangViếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác QuangViếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác QuangViếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác QuangViếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác QuangViếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang