Thảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCM

Chiều ngày 04/06/2023, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã tiến hành phiên họp thảo luận một số nội dung quan trọng trong khoá huân tu 10 ngày tại Học viện. Phiên họp đặt dưới sự chứng minh của Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Tham dự phiên họp có chư tôn đức Tăng, Ni Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa; Ban Giảng huấn, Ban Quản viện và đại diện các phòng, ban trực thuộc Học viện.

Mở đầu chương trình phiên họp, TT. Thích Quang Thạnh, Phó Viện Trưởng, Tổng Thư ký Học viện phổ biến thời khóa tu học, số lượng tham dự khoá huân tu, an cư. Theo đó, có 77 chư tôn đức Tăng, Ni và 1015 Tăng, Ni sinh tham gia 2 khóa sinh hoạt quan trọng này. Nhân đây, Thượng toạ Tổng Thư ký cũng thông tri đến chư tôn đức dự họp lịch giảng của thành viên Hội đồng Điều hành trong khoá huân tu 10 ngày.

Tiếp đó, ĐĐ. Thích Lệ Ngôn, Trưởng Phòng Hành chính thông báo lịch giảng chuyên đề dành cho giảng viên trong suốt thời gian diễn ra thời khóa.

Báo cáo kết quả chuẩn bị, tổ chức Hội thảo khoa học 60 năm phong trào đấu tranh của Phật giáo Miền Nam và sự kiện tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức, TT. Thích Nhật Từ, Phó Viện Trưởng Thường trực cho biết đến nay Ban Tổ chức đã tiếp nhận 177 bài tham luận phục vụ nội dung chính của Hội thảo. Tại Hội thảo lần này, sẽ có 15 diễn đàn được diễn ra, bao trùm 05 nhóm chủ đề chính.

Dịp này, Thượng toạ Thích Nhật Từ cũng đề xuất tổ chức Triển lãm tranh, ảnh, hiện vật để làm sinh động hơn nội dung của Hội thảo.

Trước khi kết thúc phiên họp, Trưởng lão Hoà thượng Viện trưởng cho ý kiến về một số nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận. Hoà thượng Pháp chủ, Viện Trưởng Học viện cho biết, Hội thảo khoa học 60 năm phong trào đấu tranh của Phật giáo Miền Nam và sự kiện tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức là một sự kiện quan trọng, là cơ sở để tổng kết các giá trị khoa học về sự kiện tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức và phong trào Phật giáo năm 1963. Do vậy, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, hợp lý.

Nhân đây, Hoà thượng Viện Trưởng cũng nhắc nhở chư tôn đức dự họp khoá huân tu 10 ngày là thời gian quý báu để tĩnh tu phạm hạnh, thúc liễm thân tâm. Ngài hy vọng, chư tôn thiền đức sẽ gặt hái được nhiều kết quả tích cực sau khoá huân tu quan trọng này.

Hình ảnh ghi nhận:

Thảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCMThảo luận một số nội dung quan trọng trong khóa Huân tu 10 ngày tại Học viện PGVN tại TP.HCM