Pháp thoại của TT. Thích Nhật Từ trong ngày thứ 2 diễn ra khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Bước qua ngày huân tu thứ hai, sáng 05/06/2023 (18/04 Quý Mão) đã diễn ra thời pháp thoại tại Giảng đường Minh Châu - Học viện Phật giáo Việt Nam Tp. HCM (cơ sở 2). Dự thính thời pháp có hơn 1.000 Tăng Ni sinh nội trú các khóa 15, 16, 17 và quý Phật tử Quỹ Đạo Phật Ngày Nay - chùa Giác Ngộ, cùng chư vị thiện nam, tín nữ.

Mang hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, TT. TS. Thích Nhật Từ - Phó Trưởng Ban trị sự GHPGVN Tp. HCM kiêm Trưởng Ban Phật giáo quốc tế, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM đã toát yếu tâm huyết hoằng pháp lợi sinh trong hơn 40 năm bằng nhiều sự diễn giải qua chủ đề “CÁCH PHÁT TRIỂN ĐẠO PHẬT THEO HƯỚNG PHỤNG SỰ NHÂN SINH”.

Hình ảnh ghi nhận:

Pháp thoại của TT. Thích Nhật Từ trong ngày thứ 2 diễn ra khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCMPháp thoại của TT. Thích Nhật Từ trong ngày thứ 2 diễn ra khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCMPháp thoại của TT. Thích Nhật Từ trong ngày thứ 2 diễn ra khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCMPháp thoại của TT. Thích Nhật Từ trong ngày thứ 2 diễn ra khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCMPháp thoại của TT. Thích Nhật Từ trong ngày thứ 2 diễn ra khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCMPháp thoại của TT. Thích Nhật Từ trong ngày thứ 2 diễn ra khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCMPháp thoại của TT. Thích Nhật Từ trong ngày thứ 2 diễn ra khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCMPháp thoại của TT. Thích Nhật Từ trong ngày thứ 2 diễn ra khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCMPháp thoại của TT. Thích Nhật Từ trong ngày thứ 2 diễn ra khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM