Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14

Chiều cùng ngày 07/10/2023, Hội nghị Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hoà bình tiếp tục diễn ra với sự tham gia của chư tôn đức thành viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký ABCP.

Tại phiên làm việc, chư tôn đức đại diện Tổ chức ABCP các quốc gia thành viên đã chia sẻ những hoạt động cụ thể của Phật giáo quốc gia mình, đồng thời nêu lên các đóng góp giá trị cho quá trình xây dựng và phát triển Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hoà bình trong thời gian sắp tới.

Tán đồng chung với báo cáo kinh tế tài chính của ABCP, đại diện các quốc gia thành viên cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia mình đối với ABCP trên tất cả các phương diện.

Sau phần phát biểu của chư tôn đức đại diện, TT. Thích Nhật Từ đề xuất một số nội dung mang tính tháo gỡ những bất cập mà Phật giáo các quốc gia gặp phải. Theo đó, Thượng toạ đề cập đến mô hình khoá tu mà một số ngôi chùa tiêu biểu của Việt Nam đang thực hiện để mang đến nhiều lợi lạc cho đời sống của tín đồ Phật tử.

Trước khi kết thúc Hội nghị, thay mặt chủ toạ đoàn, Phó Chủ tịch ABCP kết luận phiên họp và thông qua tuyên bố chung của Hội nghị. Theo đó, tuyên bố chung Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần 14 gồm 07 điều, trong đó nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong quá trình thúc đẩy hoà bình, ổn định tại các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hình ảnh ghi nhận:

Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14Bế mạc Hội nghị Ban Thư ký ABCP lần thứ 14