Lịch sử các tông phái PGVN

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Giới thiệu tổng quan - phần 1

2. Giới thiệu tổng quan - phần 2

PHẦN PHẬT GIÁO KHẤT SĨ

1. Lược sử Tổ sư Minh Đăng Quang

2. Bối cảnh ra đời Hệ phái Khất sĩ

3. Hệ thống tổ chức & truyền thừa Hệ phái Khất sĩ

4. Giải đáp thắc mắc của học viên

5. Nét đặc trưng của Hệ phái Khất sĩ

6. Nét đặc trưng của Hệ phái Khất sĩ (tt)

PHẦN PHẬT GIÁO NAM TÔNG

1. Bước đầu tìm hiểu Phật giáo Nam tông

2. Phật giáo Nam tông (tt)

3. PGNT: Sự thành lập giáo hội

PHẦN PHẬT GIÁO BẮC TÔNG

1. Bước đầu hình thành các tông phái Phật giáo VN (giai đoạn du nhập)

2. Những quan điểm về tư tưởng Phật giáo buổi đầu thành lập

3. Những quan điểm về tư tưởng Phật giáo buổi đầu (tt)

4. Giới thiệu các thiền phái VN

5. Giới thiệu các thiền phái VN (tt)

6. Thiền phái Trúc Lâm

7. Giá trị của thiền

8. Giá trị của thiền (tt)

FILE BỔ SUNG

1. Phật giáo Nam tông - p1
2. Phật giáo Nam tông - p2

3. Phật giáo Nam tông - Lễ hội

4. Phật giáo Nam tông - Lễ hội (tt)

5. Vấn đề thi giữa học kỳ 1

6. Phật giáo Bắc tông - p1

7. Phật giáo Bắc tông - p2

8. Phật giáo Bắc tông - p3

9. Phật giáo Bắc tông - p4

THI CUỐI HK1

Nội dung thi cuối HK1 gồm 02 phần sau:

- Phật giáo Nam tông

- Phật giáo Bắc tông

ĐỀ TIỂU LUẬN

(Dành cho học viên đăng ký viết tiểu luận thế cho thi giữa kỳ

Lưu ý: Học viên chỉ chọn 1 trong 3 tông phái)

PHẦN HỆ PHÁI KHẤT SĨ

 Học viên chọn một trong hai đề sau:

1) Giáo pháp Khất sĩ – Phật giáo vừa nhập thế vừa xuất thế.

2) Đạo Phật Khất sĩ - Sự dung hòa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền.

Hạn chót nộp bài: 10/12/2015.

TP. Hồ Chí Minh, 15/10/2015.

Giáo thọ,

TK. Giác Hoàng

PHẦN HỆ PHÁI BẮC TÔNG

 Học viên chọn một trong hai đề sau:

1) Giá trị ứng dụng của Thiền học Việt Nam thời đương đại.

2) Tịnh độ tông: giáo nghĩa và thực trạng.

TP. Hồ Chí Minh, 22/10/2015.

Giáo thọ,

SC. TS. TN. Tuệ Châu

PHẦN HỆ PHÁI NAM TÔNG

 Học viên hãy trình bày khái quát lịch sử du nhập và phát triển của Phật giáo Nam tông.

TP. Hồ Chí Minh, 31/10/2015.

Giáo thọ,

ĐĐ. TS. Thiện Minh

GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đề cương môn học

2. Tổng quan môn học

3. Lược sử Tổ sư Minh Đăng Quang

4. Bối cảnh ra đời Hệ phái Khất sĩ

5. Giáo trình PG Nam tông

6. Tham khảo Mật tông