Tiếng Việt thực hành

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

(Dành cho học viên đăng ký viết tiểu luận thế cho thi giữa kỳ)

Đề: Chọn 01 đề tài trong các nội dung sau đây để viết tiểu luận:

1. Giới thiệu về ngôn ngữ và tiếng Việt.

2. Ngữ âm tiếng Việt.

3. Viết chữ, dùng từ.

4. Viết câu.

5. Câu sai, câu mơ hồ. Hiện tượng dư trong ngôn ngữ.

6. Viết câu liên kết. Dựng đoạn mạch lạc.

TP. Hồ Chí Minh, 20/10/2015.

Giáo thọ,

TS. Trần Ngọc Tuyết

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem danh mục sách

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Giới thiệu về bộ môn

2. Nhập môn tiếng Việt thực hành

3. Hệ thống ngữ âm - phần 1

4. Hệ thống ngữ âm - phần 2

5. Viết chữ, dùng từ

6. Viết câu

7. Thuyết trình: Từ vay mượn, Viết câu

8. Thuyết trình: Các phép liên kết câu, Câu sai

9. Thuyết trình: Đoạn văn, Những lỗi thông thường

10. Thuyết trình: Dấu câu, Hiện tượng dư trong ngôn ngữ

11. Ôn tập giữa kỳ

12. Văn bản

13. Văn bản (tt)

14. Phong cách văn bản

15. Thuyết trình, thực hành văn bản

16. Văn bản hành chính

17. Phong cách văn bản hành chính

18. Phong cách văn bản nghệ thuật

19. Văn bản nghệ thuật

20. Hệ thống hóa bộ môn

21. Hướng dẫn làm bài thi

FILE BỔ SUNG

1. File 1

2. Vấn đề thi giữa kỳ

3. Văn bản khoa học

4. Văn bản hành chính

5. Văn bản hành chính & Ôn tập thi cuối kỳ

6. Văn bản thông tấn báo chí & Ôn tập thi cuối kỳ

FILE VĂN VẢN (*.pdf):

Bìa

Bài 1- 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12