Dẫn nhập triết học phương Tây

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VII
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

BÀI GIẢNG

GIÁO TRÌNH THAM KHẢO

Đề tiểu luận khóa 7 – Khoa Phật học từ xa

Môn: Dẫn nhập triết học phương Tây

Giảng viên phụ trách: NS.TS.TN. Hương Nhũ

Ngày ra đề tiểu luận: 26 tháng 2 năm 2022

Học viên chọn một trong hai đề:

1. Phân tích và bình luận những “câu nói thời danh” của các triết gia Hy lạp Cổ đại. Trình bày những điểm tương đồng với triết học Phật giáo.

2. Vì sao nói triết học là “nô tỳ của thần học” trong giai đoạn đêm trường Trung cổ.

BÀI GIẢNG (mp3)

1. Khái luận về triết học

2. Triết học thời Hy Lạp cổ đại

3. Triết học thời Hy Lạp cổ đại (tt1)

4. Triết học thời Hy Lạp cổ đại (tt2)

5. Triết học thời Trung cổ (Ky Tô)

6. Triết học thời Trung cổ (quan điểm của một số triết gia)

7. Triết học thời Phục hưng

8. Triết học thời Phục hưng (tt)

9. Triết học thời Khai sáng

10. Triết gia Francis Bacon

11. Triết gia Rene Descartes

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM CÁC BÀI GIẢNG TRÊN ZOOM

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ