Thông báo tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt I - 2022 cho học viên khóa II và khóa III (có kèm danh sách và thời gian biểu)