Khánh tuế Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Sáng nay 19/02/2023, nhân tuần lễ đầu tiên của năm học mới 2023, Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Tham dự khánh lễ có chư tôn đức Tăng Ni Hội đồng điều hành Học viện: TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện; HT. Thích Tâm Đức, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện; HT. Thích Minh Thành, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Thành viên HĐĐH Học viện; HT. Thích Giác Dũng, Trợ lý Đức Pháp chủ - Viện trưởng Học viện; HT. Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Viện Trưởng Học viện; TT. Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng thư ký Học viện; TT. Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng Học viện; TT. Thích Chơn Minh, Phó Viện trưởng Học viện; TT. Thích Phước Đạt, Phó Viện trưởng Học viện; TT. Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Học viện; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (PV), Phó Viện trưởng Học viện; NS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL), Phó Viện trưởng Học viện và chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Ban Giảng huấn và Trưởng các Phòng, Khoa Học viện.

Mở đầu buổi lễ, đại diện chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Ban Giảng huấn, TT. Thích Nhật Từ dâng lời tác bạch lên Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện. Theo đó, Thượng toạ Phó Viện trưởng Thường trực tri ân sâu sắc công đức cao dày của Trưởng lão Hoà thượng Viện trưởng Học viện suốt nhiều năm tháng đã lãnh đạo Hội đồng Điều hành, chăm lo công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện. Theo dòng lịch sử hình thành và phát triển của Học viện, từ năm 2009 đào tạo cử nhân từ xa, giúp hàng nghìn Phật tử được tắm gọi trong chánh pháp của Đức Phật. Năm 2012, bắt đầu đào tạo Thạc sĩ. Năm 2014, bắt đầu đào tạo Tiến sĩ. Năm 2016, bắt đầu cho phép Tăng, Ni sinh hoạt tu học nội trú. Thượng tọa nhấn mạnh "Những kết quả nổi bật trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy đó chính là kết quả của sự lãnh đạo minh triết của Hoà thượng Viện trưởng". Nhân tuần lễ đầu tiên của niên học 2023, tập thể Hội đồng Điều hành, Hội đồng Khoa học, Ban Giảng huấn và toàn thể Tăng, Ni sinh Học viện bày tỏ khát ngưỡng mong Đức Pháp chủ, Viện trưởng Học viện ban pháp âm đầu năm sách tấn công tác nghiên cứu, giảng dạy của Học viện.

Ban lời pháp nhũ cao quý, Trưởng lão Hoà thượng Viện trưởng nhắc lại lịch sử hình thành và phát triển của Học viện trong chặng đường 40 năm (1983 - 2023). Hoà thượng Viện trưởng tán dương và tri ân công đức của các bậc tôn túc tiền hiền đã có công mở mang, tạo dựng Học viện trong những năm tháng trước.

Hoà thượng Viện trưởng nhấn mạnh "Đạo Phật không chỉ là Đạo của khoa học mà còn là tôn giáo đặt trên nền tảng các giá trị nhân bản". Vì vậy, để thăng tiến trên bước đường tu học cần không ngừng nỗ lực tìm cầu các giá trị minh triết của nhân loại.

Theo Hoà thượng Viện trưởng, trí tuệ sẽ phát sinh từ hai nguồn: Do học mà có và do tu mà có. Do đó, muốn vun bồi thêm kho tàng tri thức, mở mang trí tuệ, không có cách nào khác là vừa học vừa tu, làm công việc mà hàng nghìn Tăng, Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đang thực hiện.

Bên cạnh việc tu học, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng còn khuyến tấn Tăng, Ni sinh phải vun bón chuyên cần tam vô lậu học. Giữ giới, thiền định thì tự khắc trí tuệ sẽ nảy sinh.

Quán tưởng về quá khứ, có mặt với hiện tại, nỗ lực không ngừng nghỉ trên phương diện tu học để xiển dương chánh pháp, truyền đăng mạng mạch Đại thừa, đó chính là lời nhắc nhở mà Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng mong muốn tập thể Tăng, Ni sinh Học viện thực hiện.

Nhắc lại cuộc đời của Đức Phật và một số vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Hoà thượng Viện trưởng cho rằng: "Mỗi người hiện diện trong đời này điều là sự tiếp nối của quá khứ". Đã là một vị tu sĩ thì có nghĩa nhân duyên với Đạo không chỉ hiện khởi trong đời này. Do vậy, cần ý thức được sứ mệnh của một sứ giả Như Lai, đã dự vào hàng Tăng, Ni nhị bộ thì phải cố gắng từng ngày, không chấp vào cái ăn, cái mặc, cái ở để tiến bộ trên bước đường tu.

Ảnh: Minh Đức. Tin: Quang Tròn