Đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2

Tối ngày 22/04/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Truyền bá Phật giáo Nguyên thủy quốc tế (International Theravada Buddhist Misionary University) và Thượng tọa Phó Hiệu trưởng Nodhinyana cùng 12 thành viên trong đoàn đã thăm Học Viện PGVN tại TP.HCM. Tiếp đón phái đoàn có TT. Thích Nhật Từ (Phó Viện Trưởng Thường Trực), TT. Thích Phước Lượng (Phó Viện Trưởng), Ban Quản Viện cùng tất cả Tăng Ni sinh đang theo học nội trú tại Học Viện.

Khi tới Học Viện, phái đoàn được chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành tiếp đón bằng sự trân trọng. Trong quá trình thăm quan, TT. Thích Nhật Từ và TT. Thích Phước Lượng đã giới thiệu tổng quát về Học Viện PGVN tại TP.HCM cho phái đoàn như số lượng Tăng Ni sinh, cơ sở vật chất và thời khóa tu học. Trong buổi nói chuyện với Tăng Ni sinh viên, Ngài Hiệu trưởng Trường Đại học Truyền bá Phật giáo Nguyên thủy quốc tế (International Theravada Buddhist Misionary University) đã chia sẻ rằng khi nói đến Phật giáo chúng ta biết rất rõ có hai trường phái chính là Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Đại thừa.

Việc đề cập sự khác nhau căn bản giữa hai trường phái này thì tôi thường đưa ra ẩn dụ: Dù là trường phái nào cũng đều là con chung của đức Phật, trong đó đức Phật được xem là cha, chánh pháp được xem là mẹ, còn tất cả chúng ta là những người anh em. Ngài Hiệu trường International Theravada Buddhist Misionary University vui và hoan hỉ khi trong một đất nước theo truyền thống Phật giáo Đại thừa lại có truyền thống Phật giáo Nguyên thủy phát triển rất mạnh với ba trường phái: Phật giáo nguyên thủy đến từ Campuchia qua cộng đồng Khmer, Phật giáo nguyên thủy từ đất nước Tích Lan và Phật giáo nguyên thủy đến từ đất nước Miến Điện của chúng tôi.

Ngài còn nhắc nhở đến Tăng Ni sinh về ba phương diện văn, tư và tu cần theo lời đức Phật dạy để đạt được chưng ngộ. Ngài rất hoan hỉ và mong sẽ tới thăm Học Viện PGVN TP.HCM thêm nhiều lần nữa cũng như Tăng Ni sinh nơi đây. Buổi viếng thăm đã kết thúc trong sự hoan hỉ của phái đoàn Phật giáo Miến Điện cũng như Tăng Ni sinh tại Học Viện PGVN TP.HCM.

Ảnh: Minh Đức Tin: Bửu Đắc

#ThichNhatTu #Hocvienpgvntphcm #Phatgiaomiendien #Phatgiaovietnam

Hình ảnh ghi nhận:

Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2Hình ảnh đoàn Phật Giáo Miến Điện thăm Học viện PGVN tại TP.HCM cơ sở 2