Thông báo danh sách đăng ký dự thi và danh sách được tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Phật học khóa VII (2024 -2026)